AISS & CTO Amsterdam Expertmeeting: Sportpsychologie

  • woensdag 11 oktober 2017 van 10:00 tot 13:00

Tijd: 10:00 – 13:00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Frans Otten Stadion

Opgeven?

Opgeven kan via deze link. Hier vind je ook aanvullende informatie over het programma. 

Globaal programma

09:30 - 10:00 Inloop met koffie en thee
10:00 - 10:30 Kelly Dekker (sportpsycholoog) over Acceptance & Commitment Training (ACT)
10:30 - 11:00 Arjen Vos (Waterpolo Dames ZV De Zaan) over ACT in de praktijk
11:00 - 12:00 Discussie met de zaal 
12:00 - 13:00 Netwerklunch 

Moderator: Raoul Oudejans - Professor Learning & Performing in Sports (VU/HvA)

Algemene informatie

Het ‘Amsterdam Institute of Sport Science’ (AISS) en het Centrum van Topsport & Onderwijs (CTO) Amsterdam willen (wetenschappelijke en praktijkrelevante) kennis delen met sporters, coaches en experts die werken in de praktijk van de topsport en sportieve talentontwikkeling. De coach en de sporter staan hierbij centraal en er wordt gestreefd naar een multidisciplinaire aanpak van kennisdeling.

Na de succesvolle meetings van 2016 organiseren we in 2017 wederom drie meetings. De eerste in de reeks meetings vindt plaats op woensdag 11 oktober van 10:00 tot 13:00 uur. 

Acceptance and Commitment Training (ACT)

ACT is een nieuwe wetenschappelijk bewezen methode in de sport- en prestatiepsychologie die vooral in Amerika en Australië al veel gebruikt wordt, maar in Nederland nog in de kinderschoenen staat.

Kelly Dekker is sport- en performance psycholoog en ACT-trainer: “Traditionele sportpsychologische interventies focussen zich meestal op het onder controle krijgen van gedachten en gevoelens. Maar wanneer 't er écht om gaat, zie ik vaak dat dit niet lukt. Bovendien zorgen de traditionele interventies lang niet altijd voor prestatieverbeteringen. Ik gebruik acceptatie, mindfulness en strategieën voor gedragsverandering, zodat je psychologisch flexibeler wordt en je leert omgaan met de ups en downs in je carrière”.

Tijdens deze lezing zal Kelly een korte inkijk geven in wat ACT is, waar het voor staat en zal ze ‘traditionele’ opvattingen over sportpsychologie en presteren opschudden aan de hand van nieuwe kennis en ervaring. Daarnaast zal er een sportcoach aan het woord komen die met ACT gewerkt heeft in de praktijk. 

Wat willen CTO Amsterdam en AISS bereiken met de expertmeetings?

  • Kennisdeling met coaches/trainers/experts/etc.
  • Het op gang brengen van een vruchtbare discussie
  • Het opdoen van nieuwe inzichten over het dag-thema, zowel bij de trainers/coaches als bij de experts/scientists
  • De kennis die wordt opgedaan kan direct in praktijk worden gebracht
  • Netwerken
©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;