AISS & CTO Amsterdam Expertmeeting: Voeding en Suppletie

  • woensdag 13 december 2017 van 10:00 tot 13:00

Tijd: 10:00 – 13:00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Frans Otten Stadion
Inschrijven? Dat kan hier

Voeding & Suppletie

Om het maximale uit trainingen en wedstrijden te halen, is juiste voeding essentieel. Het vele trainen maakt dat de sporters voldoende ‘brandstoffen’ moeten hebben. Daarnaast hebben ze voldoende bouwstoffen nodig voor onder andere een goed herstel, voldoende vitamines en mineralen voor een fit lichaam, voldoende vocht om uitdroging te voorkomen en kan een goede timing van eten uitputting voorkomen.

Sprekers:

Globaal programma

09:30 - 10:00 Inloop met koffie en thee
10:00 - 10:30 Saraï Pannekoek - Diëtiste CTO Amsterdam
10:30 - 11:00 Miriam van Reijen - Duatlete/triatlete
11:00 - 12:00 Discussie met de zaal o.l.v. Evert Verhagen (VUmc)
12:00 - 13:00 Netwerklunch 

Expertmeetings

Het ‘Amsterdam Institute of Sport Science’ (AISS) en het Centrum van Topsport & Onderwijs (CTO) Amsterdam willen (wetenschappelijk en praktijkrelevant) kennis delen met sporters, coaches en experts die werken in de praktijk van de topsport en sportieve talentontwikkeling. De coach en de sporter staan hierbij centraal en er wordt gestreefd naar een multidisciplinaire aanpak van kennisdeling.

Wat willen CTO en AISS bereiken met de expertmeetings?

  • Kennisdeling met coaches/trainers/experts/etc.
  • Het op gang brengen van een vruchtbare discussie
  • Het opdoen van nieuwe inzichten over het dag-thema, zowel bij de trainers/coaches als bij de experts/scientists
  • De kennis die wordt opgedaan kan direct in praktijk worden gebracht
  • Netwerken

Opgeven?

Opgeven kan via deze website

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;