AISS & CTO Amsterdam Expertmeeting: Voeding en Suppletie

  • woensdag 13 december 2017 van 10:00 tot 13:00

Tijd: 10:00 – 13:00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Frans Otten Stadion
Sprekers: n.t.b. 

Globaal programma

09:30 - 10:00 Inloop met koffie en thee
10:00 - 11:00 Een spreker uit de praktijk en een spreker uit de wetenschap
11:00 - 12:00 Discussie met de zaal 
12:00 - 13:00 Netwerklunch 

Expertmeetings

Het ‘Amsterdam Institute of Sport Science’ (AISS) en het Centrum van Topsport & Onderwijs (CTO) Amsterdam willen (wetenschappelijk en praktijkrelevant) kennis delen met sporters, coaches en experts die werken in de praktijk van de topsport en sportieve talentontwikkeling. De coach en de sporter staan hierbij centraal en er wordt gestreefd naar een multidisciplinaire aanpak van kennisdeling.

Wat willen CTO en AISS bereiken met de expertmeetings?

  • Kennisdeling met coaches/trainers/experts/etc.
  • Het op gang brengen van een vruchtbare discussie
  • Het opdoen van nieuwe inzichten over het dag-thema, zowel bij de trainers/coaches als bij de experts/scientists
  • De kennis die wordt opgedaan kan direct in praktijk worden gebracht
  • Netwerken

Opgeven?

Opgeven kan via deze website

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;