Over ons

Binnen het ‘Amsterdam Institute of Sport Science’ (AISS) werken de Vrije Universiteit, Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc), Universiteit van AmsterdamHogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, OLVG, Reade en Topsport Amsterdam samen. Vanuit AISS zoeken wij nauwe samenwerking met sportorganisaties.

Onderzoek in field labs

AISS richt zich vooral op praktijkrelevant onderzoek naar prestatieverbetering, bewegen en gezondheid. Het onderzoek vindt overwegend plaats in zogenaamde field labs. Dit zijn fysieke locaties in ‘het veld’ met unieke test- en meetfaciliteiten waar top- en amateursporters, maar ook patiënten ter plekke onderzocht en geadviseerd worden. Tot de field labs behoren onder andere:

 • Aangepast sporten
  Locatie: CASA
 • Atletiek
  Locatie: Ookmeerhal
 • Basketball
  Locatie: Sporthallen Zuid
 • Honkbal
  Locatie: Sportpark Ookmeer
 • Judo
  Locatie: Dr. Meurerlaan (Dojo ALO)
 • Roeien
  Locatie: Bosbaan
 • Rugby 7's
  Locatie: Sportpark de Eendracht
 • Turnen
  Locatie: Ookmeerhal
 • Voetbal
  Locatie: Sportpark Ookmeer
 • Zwemmen
  Locatie: Sloterparkbad

Sport science support

 • Amsterdam Nutritional Assesment Centre
  Locatie: Dr. Meurerlaan (HvA)
 • Fashion & Technology Lab
  Locatie: AMFI
 • Topsportpoli
  Locatie: AMC
  Locatie: OLVG-West
  Locatie: ALO (Dr. Meurerlaan)

Educational field labs

 • Almere Kenniscentrum Talentontwikkeling
  Locatie: Almere
 • Athletic Skills Model Centre i.o.
  Locatie: Sportcentrum VU Uilenstede
 • Educational Field Lab ALO
  Locatie: Dr. Meurerlaan (HvA)

Een bijzonder field lab wordt de Amsterdamse Sportpoli en –kliniek. De poli biedt hoogwaardige klinische zorg bij blessures en ondersteunt sporters bij de preventie, behandeling en revalidatie hiervan. Ook niet-topsporters kunnen hier terecht voor leefstijl- en beweegadvisering.

Multidisciplinair onderwijs

Het onderwijs rond sport, bewegen en gezondheid is multi- en interdisciplinair van opzet.  De verwachting is dat dit in een grote behoefte voorziet van studenten en professionals uit het werkveld. Er komt een nieuwe gezamenlijke minor Sport, waarin de verschillende deskundigheden van de kennispartners terugkomen, zoals sportmedische begeleiding, trainingsleer, sport en recht, en sport en samenleving. Ook is er een specifiekere minor Sport- en prestatiepsychologie ontwikkeld, die vanaf september 2014 wordt aangeboden. Ten slotte zal per 1 september 2016 een master High Performance Coaching starten.

Innovatie in het Sport Venture Lab 

Ondernemerschap en sport komen samen in het AISS Sport Venture Lab. Dit lab levert de kennis uit de field labs aan ondernemers die nieuwe technologische toepassingen willen ontwikkelen, zodat behalve de (top)sport ook het bedrijfsleven profiteert van het AISS.

Over Sportinnovator

Het Amsterdam Institute of Sport Science ontvangt subsidie van Sportinnovator. 

Het programma Sportinnovator wordt uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het Topteam Sport. Het topteam Sport is een initiatief van het ministerie van VWS. Doel van Sportinnovator is het rendement van kennis en innovatie in de sport te vergroten. Daarbij worden naast de wetenschap en de sport ook nadrukkelijk het bedrijfsleven en overheden betrokken. Door stimulering van deze samenwerking komen nieuwe sportinnovaties tot stand.
Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan innovaties die bijdragen aan meer en betere prestaties in de topsport, een hogere sportdeelname en/of een actieve leefstijl. Op dit moment zijn er 18 Sportinnovator-centra in Nederland. De website sportinnovator.nl informeert over innovaties in de sport en laat partijen data delen en elkaar vinden in de Sport Data Valley.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;