Beweegbaan AKT Almere

De gemeente Almere stimuleert haar jeugd om hun beweeg- en (top)sporttalent verder te ontwikkelen. Daarmee wil de gemeente bijdragen aan een leven lang bewegen én de ontwikkeling van de topsport. Kinderen die veel bewegen hebben namelijk meer energie, minder overgewicht en betere (school)prestaties. Het lectoraat Perceptueel-Motorische Talentontwikkeling onderzoekt samen met het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) de motorische vaardigheden van basisschoolkinderen.

Beweegbaan

De motorische vaardigheden van de kinderen worden gemeten door middel van de ‘beweegbaan’. De beweegbaan is een hindernisbaan met verschillende onderdelen waar fundamentele motorische vaardigheden voor nodig zijn zoals springen, klimmen en balvaardigheden. Met behulp van deze data, is het de bedoeling om sportprofielen voor de kinderen te produceren. Waar is het kind goed in vergeleken met zijn leeftijdsgenootjes?

Doelstelling

Het doel van dit project is om de sportprofielen van basisschoolkinderen te matchen met een aantal kernsporten. Iemand die erg goed is ingooien kan bijvoorbeeld aan de sporten honkbal of handbal gelinkt worden. Hoe groter de match, des te beter deze soort sporten bij het kind passen. Het kind kan vervolgens zelf een keuze maken voor een bepaalde sport. Wij hopen hiermee een advies te geven over welke sport het beste bij een kind past en zo het aantal drop-outs te verlagen. 

Verwachte resultaten

De eerste metingen zijn afgenomen in juni 2016 bij 1500 Almeerse basisschoolkinderen. In juni 2017 wordt de beweegbaan nogmaals afgenomen.

Partners

AKT Almere

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;