Rugpijnvrij Roeien

Roeien is een sport die van jongs af aan en tot op hoge leeftijd beoefend kan worden. Alhoewel roeien als een gezonde sport wordt gezien komen overbelastingsblessures vrij veel voor. Vooral de lage rug blijkt hiervoor erg gevoelig te zijn. Het percentage lage rugklachten als gevolg van roeien ligt rond de 32%.

Bij toproeiers leiden rugklachten tot trainingsuitval, het missen van wedstrijden en in het ergste geval tot het noodgedwongen stoppen met de sport. Recreatieve roeiers kunnen als gevolg van lage rugklachten voor langere tijd hun sport niet beoefenen en worden ook in hun dagelijks werk gehinderd door deze klachten. Terugkerende klachten demotiveren bovendien het weer beginnen met roeien. De behoefte aan een oplossing die rugpijn kan voorkomen is dus groot.

Doelstelling en resultaat

Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat er een relatie bestaat tussen de houding van de rug van de roeier tijdens de roeislag en het al dan niet optreden van rugklachten. In het voorgestelde projectidee gaan wij op zoek naar manieren om door middel van slim aangepaste kleding de houding te corrigeren en waar mogelijk de rug te ondersteunen.

Het doel van dit project is om op basis van input van sporters en sportmedische staf en wetenschappelijke kennis, te komen tot een prototype roeikleding. Deze roeikleding helpt het lichaam tijdens de roeibeweging in een optimale houding te houden en biedt zoveel mogelijk ondersteuning aan de rug. Dit project is een opstap naar vervolgonderzoek (zowel commercieel als wetenschappelijk) indien het prototype succesvol is.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;