Sportas

De Sportas biedt veel beweeg- en sportfaciliteiten waaronder een aantal buitensporttoestellen en een Cruyff Court aan. Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam wil het gebruik van deze faciliteiten stimuleren. Het lectoraat Kracht van Sport onderzoekt hoe de toename in het gebruik van deze sportfaciliteiten te realiseren is.

De sportfaciliteiten krijgen sensoren die het gebruik continu monitoren. Op basis van de sensordata zet het lectoraat een observationeel onderzoek op. Zij vullen het onderzoek aan met kwalitatieve interviews met (potentiële) gebruikers, bewoners, sportverenigingen en lokale ondernemers. Wat is er nodig om het gebruik van de faciliteiten te doen toenemen? Heeft dit te maken met de aantrekkelijkheid, bruikbaarheid en locaties van de faciliteiten?

Resultaat

Aan het eind van het traject komt er een adviesrapport voor de gemeente met hierin een overzicht van het gebruik van de faciliteiten. Daarnaast de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen. Tot slot krijgt de gemeente een advies over mogelijkheden voor verbetering van het gebruik, bijvoorbeeld gericht op motivatie en gamification.

Projectteam

Marije Baart de la Faille - Deutekom (HvA/Inholland)

Ben Kröse (HvA)

Lea den Broeder (HvA)

Nicky Nibbeling (HvA)

Joey de Bie (HvA)

Partners

Lectoraat Kracht van Sport (HvA/Inholland), Lectoraat Omgeving en Gezondheid (HvA), Lectoraat Digital Life (HvA), Stadsdeel Zuid en de Sportas.

Meer informatie over de Sportas vind je op: www.mijnsportas.nl/

Looptijd

1 januari 2017 - 31 december 2017

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;