Venturelab

Het Sport Venture Lab verbindt de sportwetenschappelijke infrastructuur van fieldlabs aan (startende) ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die nieuwe technologische toepassingen willen ontwikkelen en uittesten om te komen tot nieuwe producten.
In het Venture lab werken zij samen met de sport, studenten en wetenschappers die allen uit zijn op het toepassen van wetenschappelijke kennis binnen de sport en het ontwikkelen van producten voor zowel de prestatiesport als het brede publiek. Lees meer over de programmalijnen:

  1. Bewustwording & Sport Business Netwerk: netwerken / community en samenwerkingsverbanden met Ondernemers. Het Sport Venture Lab als platform en katalysator voor allianties, innovatie-samenwerking en ook nascholing van de ondernemer. Het Sport Venture Lab als ontmoetingsplaats en versneller
  2. Opleiding en training: ondernemerschapscompetenties ontwikkelen (kennis, kunde en vaardigheden om te ondernemen), studenten laten proeven aan ondernemerschap en ondernemerschap als realistische uitstroomprofiel voor studenten. Hier ontwikkelen we opleidingsprogramma’s zoals de Boot camp "From Science to Business" voor. Niet iedere student wordt ondernemer, maar die groep die in dit programma instroomt, proeft aan ondernemerschap, ontwikkeld competenties en maakt zo een bewuste keuze.
  3. Kennis/markt koppeling & R&D infrastructuur: identificatie van business case potential uit bestaande science cases. Identificeren van mogelijke marktkansrijke ontwikkelingen en toepassingen bij kennispartners op een laagdrempelige manier en waar mogelijk deze naar de markt brengen. Ook beschikbaar maken en actief verkopen van research infrastructuur (field labs) aan bedrijfsleven. De waarde zit in de laagdrempelige assessment van marktpotentieel van kennis uit de partnerorganisaties. Niet iedere onderzoeker / docent wordt ondernemer. 
  4. Start-up business acceleration & financiering: stimuleren van startend ondernemerschap op het gebied van Sport of cross overs in food, gezondheidzorg, ict en big data door het bieden van een samenhangend programma van ondernemerschap ondersteunende interventies. In samenhang TTO, ACE, SportBusinessAccelerator, Ondernemersnetwerk, financieel belanghebbenden (zoals banken, VC’s), regio (gemeente, provincie) en nationale/EU overheid (op grond van EZ, NWO en Horizon 2020 programma’s).

Bent u geïnteresseerd in samenwerking met één of meerdere field labs? Of Neem dan contact op met AISS via info@aiss.nl

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;