Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam

Onderdeel van het Amsterdam Institute of Sport Science

Het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) zet zich in om vragen uit de aangepaste sport- en leefstijlpraktijk te beantwoorden door middel van praktijkrelevant onderzoek en het bieden van wetenschappelijke ondersteuning. Lees verder...

Actieve leefstijl – vitaliteit

Op dit moment hebben mensen met fysieke beperkingen of chronische ziektes nog niet dezelfde kansen en mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen als mensen zonder beperking. Generieke, populatiegerichte interventies bereiken deze groepen vaak niet goed en sluiten veelal onvoldoende aan bij de specifieke wensen en behoeften. Daarom moet er ook aandacht zijn voor gerichte leefstijlinterventies voor deze groepen.

Meer informatie

Competitie en prestatie

Het verbeteren van de sportprestaties van mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte is belangrijk. Over hoe de prestaties van zowel paralympische sporters als breedtesporters met een fysieke beperking of chronische ziekte verbeterd kunnen worden is echter nog veel onbekend. Door de toegenomen aandacht voor aangepast sporten en bewegen is er een groeiende behoefte aan op wetenschappelijke inzichten gebaseerde sport- en beweegproducten voor de doelgroep.

 

Meer informatie

Tweets

;