Competitie en prestatie

De focus van CASA AISS ligt op twee pijlers: Actieve leefstijl – vitaliteit en Competitie en prestatie.

Naast het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven door sport en een actieve leefstijl, is het verbeteren van de sportprestaties van mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte belangrijk. Het gaat bij de Paralympische Spelen al lang niet meer om het meedoen, maar om het winnen van medailles en verbeteren van records. Nadat de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Zomerspelen in Sydney (2000) zo succesvol was dat ze voor het eerst in de sportgeschiedenis in de top 10 van het medailleklassement van het Internationaal Olympisch Comité terecht kwam, spraken het  NOC*NSF, de sportbonden en de rijksoverheid de ambitie uit om structureel tot de top 10 van beste topsportlanden ter wereld te willen behoren. Deze top 10-ambitie geldt niet alleen voor het Olympisch team, maar ook voor het Paralympisch team dat tijdens de Paralympische Zomerspelen in Sydney overigens geen top 10 notering behaalde, maar 15de werd in het medailleklassement.

Over hoe de prestaties van zowel paralympische sporters als breedtesporters met een fysieke beperking of chronische ziekte verbeterd kunnen worden is echter nog veel onbekend. Door de toegenomen aandacht voor aangepast sporten en bewegen is er een groeiende behoefte aan op wetenschappelijke inzichten gebaseerde sport- en beweegproducten voor de doelgroep. Dit blijkt uit het groeiend aantal vragen op dit gebied vanuit verscheidene geledingen van het praktijkveld (o.a. professionals van de revalidatiecentra, individuele sporters en coaches, de gemeente Amsterdam, het NOC*NSF en verschillende sportbonden).

;