Experts


 1. Dr. Joan Dallinga

  Researcher - HvA / Inholland

  Joan Dallinga is onderzoeker bij het lectoraat Kracht van Sport. Zij houdt zich bezig met de maatschappelijke impact van sportevenementen. Stimuleren deze events fysieke activiteit en een gezonde leef...

  Lees verder
 2. Dr. Sonja de Groot

  Senior onderzoeker Reade, centrum voor revalidatie & reumatologie / Universitair hoofddocent afdeling bewegingswetenschappen, VU

  Sonja de Groot is bewegingswetenschapper en was de coördinator van de multi-centrum onderzoeksprogramma’s het Koepelproject ‘Herstel van mobiliteit in de dwarslaesierevalidatie’ en ‘Active LifestyLe R...

  Lees verder
 3. Katja Braam

  Senior docent-onderzoeker Hogeschool Inholland opleiding Sportkunde en Hogeschool van Amsterdam faculteit gezondheid

  Katja Braam is gezondheidswetenschapper en als docent-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Kracht van Sport. Zij heeft verschillende projecten uitgevoerd rondom het verbeteren van de gezondheid en/...

  Lees verder
 4. Dr. Marco Hoozemans

  Universitair Hoofddocent - Afdeling Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

  Marco Hoozemans is universitair hoofddocent bij de afdeling Bewegingswetenschappen van de faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zic...

  Lees verder
 5. Dr. Vana Hutter

  Universitair Docent - Faculteit der Gedrags en Bewegingswetenschappen, VU Amsterdam Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen, VU Amsterdam

  Ik onderzoek, adviseer en geef onderwijs op het gebied van de sport- en prestatiepsychologie.

  Lees verder
 6. Dr. John van der Kamp

  Universitair hoofddocent - VU Amsterdam, Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  Onderzoek en onderwijs naar motorisch leren (incl. visuele waarneming) in toepassingsgebieden sport, revalidatie en onderwijs.

  Lees verder
 7. Afke Kerkstra MSc

  Docent/onderzoeker - Hogeschool Inholland, opleiding Sportkunde

  Afke is afgestudeerd Bewegingswetenschappen en docent/onderzoeker bij de opleiding Sportkunde van hogeschool Inholland in Haarlem. Haar werkzaamheden zijn binnen de expertgroep Aangepast sporten waar ...

  Lees verder
 8. Dr. Raôul Oudejans

  Lector Leren en Presteren in Sport HvA / Universitair Hoofddocent VU

  Dr. Raôul R.D. Oudejans is (Associate) Professor Learning and Performing in Sports, Department of Human Movement Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam and Faculty of Sports and Nutrition, Amsterdam U...

  Lees verder
 9. Dr. Rob Pijpers

  Docent - Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen; Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen

  Ik ben als docent verbonden aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen (vanaf 2015 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderwijs heeft mijn speciale...

  Lees verder
 10. Prof. dr. Geert Savelsbergh

  Hoogleraar Motor Learning and Performance VU / Lector Perceptueel Motorische Talentontwikkeling HvA

  Geert J.P. Savelsbergh (Full professor) is the Desmond Tutu chair for Youth, Sport and Reconciliation, Head of the Motor Learning and Performance section and visiting professor in Perceptual-Motor Dev...

  Lees verder
1 2
;
;