Afke Kerkstra MSc

Docent/onderzoeker - Hogeschool Inholland, opleiding Sportkunde

Afke is afgestudeerd Bewegingswetenschappen en docent/onderzoeker bij de opleiding Sportkunde van hogeschool Inholland in Haarlem. Haar werkzaamheden zijn binnen de expertgroep Aangepast sporten waar zij vierdejaars studenten begeleidt in het afstudeeronderzoek. Zij heeft geparticipeerd in het door de EU Erasmus+ sport gefinancierde project “Sport empowers disabled youth”(SEDY). Zij is projectleider van de binnen dit project ontwikkelde interventie “Mijn personal coach aangepast sporten” waarin studenten Sportkunde in 12 weken iemand met een beperking naar een sportieve hobby begeleiden. Afke is voorzitter van het Europees netwerk Physical activity and Lifestyle waarbinnen uitwisseling van docenten en studenten plaats vindt.

Onderzoeksgebieden

aangepast sporten onderwijskunde internationalisering

Links

SEDY project

LinkedIn

Mijn personal coach aangepast sporten

;