Dr. John van der Kamp

Universitair hoofddocent - VU Amsterdam, Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Onderzoek en onderwijs naar motorisch leren (incl. visuele waarneming) in toepassingsgebieden sport, revalidatie en onderwijs.

Onderzoeksgebieden

motorisch leren visuele waarneming

Links

Meedoen met een motorische beperking: training en coaching op maat

Finding appropriate and original solutions: An investigation into personal and situational factors that influence motor problem solving and creativity

;