Dr. Rob Pijpers

Docent - Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen; Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen

Ik ben als docent verbonden aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen (vanaf 2015 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderwijs heeft mijn speciale belangstelling, met name de vakken die te maken hebben met het aanleren en ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden (o.a. methodologie, statistiek, analysetechnieken in de sport, vragenlijstonderzoek) en sportpsychologie (m.n. de invloed van nervositeit op het bewegingsgedrag, presteren onder ‘druk’). Ik ben medeoprichter van de Postgraduate Opleiding tot Praktijksportpsycholoog. Deze opleiding maakt onderdeel uit van het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 2010 ben ik ook als docent 'onderzoeken' verbonden aan de tweejarige deeltijdmaster 'Docent HGZO'. In het programma van deze HBO-master staan de competenties didactisch handelen, innoveren, onderzoeken en professionaliseren centraal. Deze opleiding valt eveneens onder het UCGB van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als begeleider betrokken bij diverse onderzoeken die door studenten worden uitgevoerd, met name op het gebied van de gezondheidszorg en sportpsychologie.

Onderzoeksgebieden

Analysetechnieken in de sport Sportpsychologie onderzoeksmethodologie angst en bewegingsgedrag angst en presteren
;