Fonds Gehandicaptensport

Ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk. Zodat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten. De sportinfrastructuur voor sporters met een handicap moet gelijkwaardig zijn aan het reguliere sportaanbod; meetbaar, efficiënt en effectief. De ambitie van het Fonds Gehandicaptensport is om dit in 2030 gerealiseerd te hebben. Dit doen zij door middel van: Het beschikbaar stellen van subsidies voor sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van financiële middelen, het geven van voorlichting en het ontwikkelen van het platform Uniek Sporten waar vraag en aanbod van gehandicaptensport samen komen.

Links

Website Fonds Gehandicaptensport

Website Uniek Sporten

;