Stichting Special Heroes

Meedoen gun je iedereen!

Ieder mens wil van waarde zijn en meedoen met de samenleving. Ook als je door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking moeilijker meekomt. Ook dan wil je het beste uit jezelf halen, je vrije tijd goed besteden en plezier maken. Net als iedereen. Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk en gezondheid te creëren. Het doel van de stichting is om de structurele deelname van mensen met een beperking aan sportieve en culturele activiteiten door onze programma’s te laten stijgen. Een actievere leefstijl leidt tot een betere persoonlijke ontwikkeling en tot meer welbevinden. Ook weten we dat de kwaliteit van leven wordt verbeterd.

Links

Website Special Heroes

;