Online themabijeenkomst 'Blessure(preventie) in aangepast sporten'

Tijdens de online themabijeenkomst op maandag 28 februari werd ingezoomd op het thema blessure(preventie) bij sporters met een lichamelijke beperking. Sport en bewegen verlagen het risico op tal van chronische aandoeningen, ook bij mensen met een lichamelijke beperking. Naast positieve opbrengsten heeft sportdeelname echter ook negatieve aspecten zoals het risico op blessures. Blessurepreventie is voor mensen met een lichamelijke beperking van groot belang, omdat een blessure niet alleen het sporten beïnvloedt, maar ook de activiteiten in het dagelijks leven extra bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. Preventie is dus belangrijk, maar over blessurepreventie bij deze groep sporters zijn nog veel vragen onbeantwoord. In deze themabijeenkomst werd de up-to-date kennis over het voorkomen en behandelen van blessures in de aangepaste sport vanuit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk gedeeld. 

 1. Blessures in de aangepaste sport: wat is hierover bekend in de wetenschappelijke literatuur?
  Sietske Luijten, 
  bewegingswetenschapper en promovenda Amsterdam UMC, presenteerde de huidige gepubliceerde informatie over sport-gerelateerde blessures in de aangepaste sport. Het ging over welke blessures het meest voorkomen en wat de gevonden risicofactoren zijn. Wat weten we nu eigenlijk al en welke kennis missen we?

 2. Blessures in de aangepaste sport: wat zien we in de praktijk en hoe spelen we hierop in?
  Vervolgens besprak Peter Dijkstra, sportfysiotherapeut Sport Medisch Centrum Papendal en fysiotherapeut van het Nederlands mannen rolstoelbasketbalteam, aan de hand van een tweetal casussen de blessures die hij in de praktijk tegenkomt bij Paralympische sporters en hoe hij probeert deze blessures te voorkomen.

 3. Blessurepreventie op maat: hoe kan je online advies geven?
  Tot slot vertelde Vera van Reuler, revalidatiearts i.o. Reade, over de mogelijkheden en beperkingen van het geven van online blessurepreventieadvies. Sporters en behandelaren zijn hiervoor naar hun mening en ervaringen in de praktijk gevraagd. De resultaten en de toepassing in een online blessurepreventie tool werden gedeeld.

De factsheet met een overzicht van de gegeven presentaties, relevante links en publicaties vindt u hier. Wilt u de bijeenkomst (of een deel ervan) terugkijken, klik hier voor de opname van de bijeenkomst.  

 

*Hulp gezocht*

Sport je graag en vind je het leuk om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek? Of begeleid/train/coach je sporters die mogelijk interesse hebben? Doe dan mee aan, of wijs deze sporters op, een blessurepreventie onderzoek voor sporters met een fysieke beperking! Lees meer op: www.slhamsterdam.com/tipas-study.

;