CASA AISS ontvangt subsidie voor ontwikkelen scholingsaanbod

 

CASA AISS ontvangt van de gemeente Amsterdam subsidie voor het ontwikkelen van scholingsaanbod in de vorm van themabijeenkomsten, webinars en workshops.

Themabijeenkomsten
CASA AISS organiseert drie tot vier keer per jaar online themabijeenkomsten op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Deze themabijeenkomsten worden doorontwikkeld, waarbij in wordt gezet op actuele vraagstukken en uitdagingen vanuit de praktijk, gericht op een brede doelgroep met landelijke dekking.

Webinars voor medisch specialisten, paramedici en sportkundigen
Daarnaast gaat CASA AISS webinars ontwikkelen voor medisch specialisten, paramedici (zoals fysio- en oefentherapeuten) en sportkundigen. Zorgprofessionals, zowel in de eerste als tweede lijn, spelen een belangrijke rol in de bewustwording met betrekking tot het belang van bewegen, de informatievoorziening hierover, en doorverwijzing naar sport- en beweegmogelijkheden. Dit komt in de onderwijsprogramma's echter nauwelijks aan bod, waardoor hier met patiënten niet snel over gepraat wordt. Daarom is het doel van de webinars om kennis over te brengen over aangepast sporten en bewegen om daarmee de toeleiding naar sport en bewegen voor mensen met een beperking of chronische aandoening te vergroten.

Scholen van sportaanbieders op het gebied van toeleiding naar sport
De toeleiding van mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening naar sport en bewegen in Amsterdam verloopt niet optimaal. Daarnaast is nog niet overal in de stad voldoende passend sportaanbod voor deze doelgroep. Gebrek aan kennis en kunde bij sportaanbieders vormt een barrière bij het ontwikkelen en aanbieden van passend aanbod. Door het scholen van het brede veld van sportaanbieders in Amsterdam op het gebied van passend aanbod en begeleiding op maat, in de vorm van praktische workshop, wordt de eigeneffectiviteit van sportaanbieders op het gebied van aangepast sporten vergroot. Deze praktische workshops worden gerealiseerd in samenwerking met Team Sportservice Amsterdam.

Met deze activiteiten verwacht CASA AISS een belangrijke bijdrage te leveren aan het streven naar gelijke sportparticipatie van, en beweegdeelname door, Amsterdammers met en zonder beperking of chronische aandoening. De activiteiten starten we officieel in februari 2022.

;