Ervaringsdeskundige Reda Haouam treedt toe tot Sportraad Amsterdam

CASA AISS ervaringsdeskundige Reda Haouam is toegetreden tot de Sportraad Amsterdam. De Amsterdamse sportraad adviseert de Gemeente Amsterdam gevraagd en ongevraagd over het sportbeleid van de stad in de breedste zin van het woord.

Reda Haouam, zowel op nationaal als internationaal niveau actief in het rolstoelrugby, die er met zijn tomeloze inzet mede voor heeft gezorgd dat het rolstoelrugby nationaal op de kaart werd gezet, zegt: “Bij het toegankelijk maken van de sport voor mensen met een fysieke beperking denken we vaak aan het drempelvrij maken van sportlocaties. Het is echter meer dan dat. We moeten ook nadenken over de administratieve en financiële obstakels die sportparticipatie in de weg zit. Niet alleen bij deze groep maar bij alle Amsterdammers!”

;