Expertmeeting Project Sportconsulent

Project Sportconsulent
Binnen het Project Sportconsulent begeleiden en motiveren studenten Sportkunde van Hogeschool Inholland mensen met een beperking bij het vinden van een sportieve hobby die het beste bij iemand past. Samen kijken zij welke sportieve hobby mogelijk is en waar dat kan worden uitgevoerd. De student gaat met diegene dan ook echt naar die activiteit toe, zodat iemand de sport kan zien en ervaren. Zij doen een intake over de wensen en mogelijkheden, zoeken passende activiteiten en nemen iemand mee naar de activiteit. Als iemand enthousiast is, dan wordt er samen een plan opgesteld hoe hij of zij verder kan gaan met deze hobby. Het hele proces wordt doorlopen in samenwerking met een professional in de praktijk (medewerker sportloket, sportconsulent, leraar lichamelijke opvoeding, etc). 

Afke Kerkstra (docent Sportkunde en projectleider Project Sportconsulent): "Wij zijn ervan overtuigd dat het deelnemen aan sportieve activiteiten een positief effect heeft op sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling. Met dit project willen we de vraag naar sport en het aanbod aan sport voor mensen met beperkingen op elkaar af te stemmen. Afgelopen jaren hebben veel kinderen met een beperking door middel van dit project een sportieve hobby gevonden."

Expertmeeting
Op maandag 9 maart vond in Amsterdam de expertmeeting Project Sportconsulent plaats. Tijdens deze expertmeeting kwamen de Sportkunde studenten die aan het project hebben deelgenomen samen met de professionals die hen hebben ondersteund. Er werd gesproken over de ervaringen die zij binnen het project hebben opgedaan en kansen en mogelijkheden om het project in de toekomst te borgen en uit te breiden. 

Kerkstra: "Ik was heel blij met de gesprekken die hebben plaatsgevonden en er zijn veel suggesties uitgekomen." Ook student en mede-organisator van de expertmeeting Mike Beentjes kijkt positief terug op deze middag: "Het is een waardevolle meeting geweest voor het project. Ik denk dat we gezamenlijk belangrijke punten naar voren hebben laten komen om het project in de toekomst hopelijk nog soepeler te kunnen laten verlopen!"

 

;