Online expertmeeting: Sporthulpmiddelen voor iedereen

CASA AISS organiseert in samenwerking met Gemeente Amsterdam 

Online expertmeeting: Sporthulpmiddelen voor iedereen

Datum: 7 december 2020, 15.00 - 16.30 uur
Kanaal: online via MS Teams

Meedoen met sport en buiten actief zijn gun je iedereen! Voor mensen met een lichamelijke beperking is dit niet zo vanzelfsprekend. Soms hebben zij bijvoorbeeld een sporthulpmiddel nodig bij de uitvoering van hun sport- of beweegactiviteit, zoals een sportrolstoel, handbike of een sportprothese. Deze sporthulpmiddelen maken het voor mensen met een (fysieke) beperking mogelijk om aan sport- en beweegactiviteiten mee te doen. Wat iemand in de praktijk nodig heeft, hangt helemaal af van iemands beperking én van de gewenste sport.

Tijdens deze tweede online CASA AISS expertmeeting wordt ingezoomd op de mogelijkheden rondom sporthulpmiddelen en hoe en waar je in Amsterdam kunt sporten en bewegen met een hulpmiddel. Deze expertmeeting wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Amsterdam en drie verschillende experts delen hun kennis en ervaringen. Gedurende deze interactieve expertmeeting is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan en te bespreken hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat iedereen (in Amsterdam) toegang heeft tot sporthulpmiddelen.

 

  1. Hulpmiddelen, beter beschikbaar en bereikbaar – Handreiking Sporthulpmiddelen

Een volwaardige toegang tot sporthulpmiddelen voor iedereen die dat nodig heeft, kunnen we alleen bereiken met een goede samenwerking in de hele keten. Op dit moment is er nog niet altijd een goed georganiseerde keten in Nederland. Het wel of niet kunnen sporten of bewegen met een hulpmiddel is daarom vaak een kwestie van ‘geluk’ en het hebben van ‘de juiste contacten’. Om ervoor te zorgen dat méér mensen het sporthulpmiddel krijgen dat zij nodig hebben, is sinds enkele maanden de Handreiking Sporthulpmiddelen beschikbaar.

De Handreiking Sporthulpmiddelen is een eerste stap richting kwalitatief goede, betaalbare én beschikbare sporthulpmiddelen. De handreiking biedt houvast in het duiden van de behoefte van de doelgroep, de problematiek en de oplossingsrichtingen. Daarnaast vind je aanknopingspunten om landelijk, regionaal en lokaal beleid te beïnvloeden. Lonneke Schijvens van Kenniscentrum Sport en Bewegen is betrokken bij de Handreiking Sporthulpmiddelen en de lopende pilots en deelt haar kennis en ervaringen.

 

  1. Uniek Sporten Uitleen, meer dan een uitleenservice!

Uniek Sporten Uitleen (voorheen Wheels2Sport) zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. De uitleen is bedoeld voor volwassenen die om te kunnen sporten zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kan de sporter uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste past. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan.

Monique Kalkman van Welzorg en Uniek Sporten Uitleen maakt ons wegwijs in wat de uitleenservice van Uniek Sporten te bieden heeft en hoe je een aanvraag kunt doen.

 

  1. Persoonlijk sportadvies voor toeleiding naar sport – Sportloket Reade

Vaak moeten mensen met een beperking letterlijk en figuurlijk drempels overwinnen. Vraag en aanbod van sport en bewegen sluiten voor deze mensen niet altijd goed op elkaar aan. Het Sportloket van Reade is voor alle Amsterdammers met een (lichamelijke) beperking. Het Sportloket helpt bij het vinden van een passende sportactiviteit in de eigen woonomgeving en bij het behouden van een actieve leefstijl. Op basis van uw wensen en mogelijkheden wordt er een advies op maat gegeven, bovendien wordt men geholpen met vragen over financiën, hulpmiddelen en vervoer.

Sharlon Benschop-Gardeniers neemt u mee in de werkwijze van het sportloket, en geeft informatie over de sport en beweegmogelijkheden in de buurt.

 

Aanmelden

Praat u ook mee? Aanmelden kan door dit aanmeldingsformulier in te vullen. U ontvangt dan op vrijdag 4 december de uitnodiging met link om deel te nemen aan de online sessie in uw mailbox.

;