Wil jij bijdragen aan een veilig sportklimaat?

Onderzoek naar de aard van grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport

Helaas komt er regelmatig emotioneel, fysiek en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Ook voor sporters met een beperking geldt dat zij het risico lopen geconfronteerd te worden met grensoverschrijdend gedrag. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de specifieke aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport.  

Gehandicaptensport Nederland wil door middel van onderzoek naar de aard en achtergronden van grensoverschrijdend gedrag meer kennis opdoen en een aanzet geven voor breder vervolgonderzoek.

Een veilige sportomgeving voor iedereen

Emotioneel, fysiek en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag is een probleem binnen de sportwereld. Grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en daarom is het nodig meer bewustzijn te creëren over de verschillende vormen waarin grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Iedereen heeft immers recht op een veilige sportomgeving, zeker ook sporters met een beperking!

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport. Wel zijn er aanwijzingen (onderzoek commissie de Vries, 2017) dat sporters met een beperking meer risico lopen om met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd te worden.

Onderzoek

De Vrije Universiteit van Amsterdam, Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF doen samen onderzoek naar de aard van grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptensport. Het is een wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op personen (18+) met een visuele, auditieve en/of lichamelijke handicap die actief zijn of waren in de georganiseerde sport in Nederland.

Door middel van een vragenlijst worden anoniem gegevens verzameld. Gehandicaptensport Nederland ontvangt geen individuele gegevens.

 

Klik hier voor meer informatie en om de vragenlijst in te vullen.

 

;