Onderzoek naar beweegrichtlijnen voor mensen met een dwarslaesie

Fysiek actief zijn heeft vele gezondheidsvoordelen, zoals een lagere risico op hart- en vaatziekten en andere chronische ziektes, betere mentale gezondheid en een positieve invloed op het behouden van een gezond lichaamsgewicht. Ondanks dat dit voor velen bekende informatie is, blijkt een groot deel van de bevolking inactief, en dit aantal loopt op tot 60% van de mensen met een dwarslaesie. Dit laat zien dat de promotie van fysieke activiteit, zeker bij mensen met een dwarslaesie, erg belangrijk is. Om informatie en sturing te geven over hoe intensief en hoeveel er bewogen dient te worden, zijn er beweegrichtlijnen ontwikkeld door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO). Deze richtlijn houdt maar beperkt rekening met de fysiologische veranderingen en fysieke beperkingen bij mensen met een dwarslaesie. Daarom zijn er twee aparte beweegrichtlijnen ontwikkeld specifiek voor mensen met een dwarslaesie. Het doel van deze beweegrichtlijnen is om mensen met een dwarslaesie te ondersteunen in een fitte en gezonde leefstijl doormiddel van voldoende fysieke activiteit en krachttraining. Maar zijn mensen die aan deze beweegrichtlijnen voldoen daadwerkelijk fitter en gezonder?

In een onderzoek zijn twee grote datasets samengevoegd waarin gegevens beschikbaar waren over het beweeggedrag van mensen met een dwarslaesie en informatie over de fitheid en gezondheid. In totaal zijn de gegevens van 358 mensen met een dwarslaesie geanalyseerd. Aan de hand van een vragenlijst is bepaald of deze deelnemers voldeden aan geen, één of beide dwarslaesie specifieke beweegrichtlijnen. De richtlijnen onderscheiden zich van elkaar in intensiteit, waarbij de ene richtlijn meer fysieke training vraagt dan de andere richtlijn. Uitkomsten laten zien dat maar 29% voldoet aan de minst intensieve beweegrichtlijn wanneer er wordt gekeken naar zowel aerobe training als krachttraining. Wanneer er alleen naar aerobe training wordt gekeken, voldoet 63% aan de minst intensieve beweegrichtlijn. Dit toont aan dat ongeveer 37% nauwelijks of helemaal niet betrokken is bij wekelijkse matig tot zware intensieve training. Een hogere leeftijd, vrouw zijn, een hoge dwarslaesie en laag opgeleid zijn is allen negatief geassocieerd met het behalen van de beweegrichtlijnen.

Resultaten laten zien dat het voldoen aan de beweegrichtlijnen is geassocieerd met een verbeterde fysieke fitheid en lichaamssamenstelling, waarbij het voldoen aan de intensievere beweegrichtlijn betere effecten laat zien. Het is bemoedigend om te zien dat relatief lage wekelijkse aerobe training al geassocieerd is met verbeterde fysieke fitheid. Dit bevestigt dat elke extra beweging telt en voordeel oplevert, met name bij inactieve mensen, en daarom nagestreefd dient te worden. De beweegrichtlijnen specifiek voor mensen met een dwarslaesie lijken grotendeels waar te maken waarvoor ze ontwikkeld zijn en kunnen goed gebruikt worden ter ondersteuning voor de promotie van fysieke activiteit.      

Meer weten? Het volledige artikel is hier te downloaden.

;