Online themabijeenkomst sportmaatjesprojecten en doorverwijzing

Themabijeenkomst Sportmaatjesprojecten en doorverwijzing

Op maandag 22 november vond er op initiatief van CASA AISS een online themabijeenkomst plaats over sportmaatjesprojecten en doorverwijzing naar sport- en beweegaanbod van mensen met een beperking. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van zo’n vijftien verschillende organisaties en initiatieven aanwezig.

Binnen het werkveld zijn er veel organisaties en initiatieven die zich bezighouden met sportmaatjesprojecten voor- en/of de doorverwijzing van kinderen en volwassenen met een beperking of chronische ziekte naar sport- en beweegmogelijkheden of -initiatieven. Niet alle organisaties en initiatieven weten daarbij van elkaars bestaan. Om mét en ván elkaar te leren organiseerde CASA AISS een themabijeenkomst.

Deze bijeenkomst heeft de aanwezigen inzicht gegeven in de vele organisaties/initiatieven die zich bezig houden met dit onderwerp, hun werkwijze en waar de uitdagingen liggen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen sportmaatjesprojecten waarbij er structureel een maatje mee gaat naar de sportactiviteit en het begeleiden naar sport- en beweegaanbod waarbij de doelgroep vervolgens zelfstandig verder gaat.

Er is behoefte aan samenwerking en van elkaar leren, om uiteindelijk meer te kunnen bereiken voor de doelgroep. Maar wat is daarin de volgende stap? Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat het concreet in kaart brengen van de bestaande initiatieven en hun werkwijze (customer journey) een eerste stap zou zijn waar behoefte aan is. Hierdoor kan uiteindelijk een netwerkkaart ontstaan die overzicht biedt en overlap/mogelijkheid tot samenwerking inzichtelijk maakt. CASA AISS gaat hiermee aan de slag.

Klik hier voor de factsheet met een overzicht van de organisaties die zich met dit thema bezig houden, websites en contactgegevens.

;