Wat zijn de effecten van activatie van de rompspieren, op rompstabiliteit, armkracht, bloeddruk en prestatie bij rolstoelrugbyatleten met een dwarslaesie?

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Revalidatiecentrum Reade, Vrije Universiteit Amsterdam en CASA AISS.

Rolstoelrugby is een snelle, dynamische sport waarbij het roteren van de rolstoel, remmen en versnellen, en balvaardigheden belangrijke aspecten zijn. Hierbij zijn rompstabiliteit en armkracht van essentieel belang. Bij rolstoelrugbyatleten met een hoge dwarslaesie zijn de rompstabiliteit en armkracht verminderd. Daarnaast hebben zij een nadeel ten opzichte van rolstoelrugbyatleten zonder hoge dwarslaesie, omdat de sympathische innervatie is verstoord. Hierdoor blijven de bloeddruk en hartfrequentie laag tijdens sportieve activiteit.

Het doel van dit onderzoek was om te kijken of het activeren van de rompspieren door middel van elektrostimulatie zou kunnen leiden tot een verbetering van de rompstabiliteit, verhogen van de armkracht en bloeddruk en het verbeteren van de rolstoelrugbyprestatie in het veld.

 

Het onderzoek
Elf rolstoelrugbyatleten met een hoge dwarslaesie deden mee met het onderzoek. Elektrostimulatie werd toegepast op de rompspieren door middel van electroden op de buik- en rugspieren. De atleten werden tijdens een reiktest gevraagd om zo ver mogelijk voorwaarts, zijwaarts en diagonaal te reiken. Daarnaast werd de armkracht gemeten waarbij de atleten zo hard mogelijk een hendel naar voren moesten duwen op een dynamometer. Tevens werden rolstoelrugbyvaardigheden gemeten in het veld door middel van o.a. sprinttesten, slalomtesten en balvaardigheid. De situatie met en zonder elektrostimulatie werd iedere keer met elkaar vergeleken. Ten slotte werd ook de bloeddruk gemeten tijdens enkele minuten elektrostimulatie in rust.

 

Wat zijn de effecten?
De atleten konden met elektrostimulatie verder reiken dan zonder elektrostimulatie. Dit is een indicatie dat de rompstabiliteit beter is tijdens elektrostimulatie. De armkracht nam 4% toe tijdens elektrostimulatie. Vanwege het kleine aantal deelnemers aan deze test was dit effect echter niet significant. De bloeddruk liet een duidelijke stijging zien tijdens elektrostimulatie en daalde direct weer na het stopzetten van de stimulatie. Het stimuleren van de rompspieren heeft dus een positief effect op de (lage) bloeddruk. Tijdens de rolstoelrugbyvaardigheden werd er geen verschil gevonden tussen de testen met en zonder elektrostimulatie. Mogelijk komt dit door de strakke buikband die de spelers hebben gebruikt tijdens deze testen. Deze buikbanden worden ook gebruikt tijdens de wedstrijden en mogelijk geven die al zoveel druk en stabiliteit dat het toegevoegde effect van elektrostimulatie te klein was.

De resultaten van dit onderzoek geven duidelijke aanwijzingen dat elektrostimulatie een positief effect heeft op rompstabiliteit en bloeddruk. Het is belangrijk om verder te onderzoeken wat deze effecten zouden kunnen betekenen voor patiënten met een hoge dwarslaesie in het dagelijks leven.

 

Origineel artikel
Kouwijzer I, van der Meer M, Janssen TWJ. Effects of trunk muscle activation on trunk stability, arm power, blood pressure and performance in wheelchair rugby players with a spinal cord injury. J Spinal Cord Med. 2020 Nov 9:1-9.

Het volledige artikel is hier te vinden.

;