Samenwerkingsproject Rolstoeltennis verlengd tot Tokyo 2020

Project Rolstoeltennis

In januari 2014 is gestart met het Project Rolstoeltennis met een looptijd tot de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Het doel van het project was het bieden van wetenschappelijke ondersteuning aan het rolstoeltennis. Er waren diverse vragen vanuit de sportpraktijk die zijn gebundeld tot een aantal onderzoeksvragen. De uitkomsten van deze vragen zijn waar mogelijk geïmplementeerd in de programma’s van de tennisbond (KNLTB) en hebben bijgedragen aan de mooie resultaten op de Paralympische Spelen in Rio. Het project was een samenwerking tussen de KNLTB, Bewegingswetenschappen van de VU Amsterdam en de RUG/UMCG Groningen, Revalidatiecentrum Reade en de Haagse Hogeschool Expertisecentrum Bewegingstechnologie en wordt vanuit die instellingen vooral getrokken door Aldo Hoekstra, Dennis Sporrel (KNLTB), Jorine Koopman (Mens en Techniek | Bewegingstechnologie), en Sonja de Groot (Bewegingswetenschappen, Reade). Er is gewerkt binnen drie hoofdthema’s (rolstoelvaardigheden, wedstrijdanalyses en rolstoeloptimalisatie) en binnen die thema’s zijn diverse projecten uitgevoerd die geleid hebben tot concrete uitkomsten zoals b.v. het meten van de rolstoelmobiliteit tijdens wedstrijden (zie voor meer informatie over dit project:

NRC Handelsblad: Goede Tennisser beweegt niet te veel

TU Delft: Meet bewegingen rolstoeltennissers tijdens ABN-AMRO World Wheelchair Tennis Tournament

Sportinnovator Prijs

In deze samenwerking is twee keer de Nationale Sportinnovator Prijs gewonnen voor de aanvraag “Het effectiever aandrijven van de sportrolstoel in het rolstoeltennis”. Uit onderzoek bleek namelijk dat als je met een racket in je hand de rolstoel aandrijft, dit leidt tot meer vermogensverlies wanneer de hand aan de hoepel koppelt (d.w.z. je remt meer af) waarbij er vervolgens meer kracht geleverd moet worden gedurende het duwen om dit te compenseren. De KNLTB heeft daarom de vraag gesteld hoe de rolstoel effectiever kan worden aangedreven. Binnen het Project Rolstoeltennis, is een nieuwe vorm van de hoepel ontwikkeld waarbij de interface tussen de hand, racket en de hoepel geoptimaliseerd is. Het onderzoek naar de nieuwe hoepel heeft ook inzichten gegeven in het optimaliseren van de aandrijving met de niet rackethand. De resultaten kunnen daardoor ook vertaald worden naar andere rolstoelsporten of naar dagelijkse rolstoelen.

In dit project wordt samengewerkt met andere partners, namelijk met Coen Vuijk (Motion Matters), ontwerper Sander Minnoye (DIDID) en hoepelproducent Daan Broeksteeg (MiFa).

Zie voor meer informatie over het hoepelproject:

Sportinnovator: Effectief aandrijven sportrolstoel

KNLTB: Aangepast Rolstoelwiel

Project rolstoeltennis naar Tokyo

Na de Paralympische spelen in Rio liep het samenwerkingsproject nog door en onlangs is het contract verlengd tot de Paralympische spelen van Tokyo 2020. Veel van de al behandelde thema’s zullen verder worden onderzocht. Het effectiever aandrijven van de sportrolstoel in het rolstoeltennis speelt daarin een belangrijke rol. Het doel van het project rolstoeltennis naar Tokyo is om de wetenschappelijke ondersteuning naar een hoger niveau te brengen en nog dichter te laten aansluiten op de sportpraktijk. De combinatie van de verschillende disciplines (kennisinstellingen en bedrijven) die betrokken zijn bij het project maakt het mogelijk een verscheidenheid van onderzoeksvragen aan te pakken en te implementeren.

;