Terugblik online expertmeeting: WHO-beweegrichtlijnen voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Op maandag 22 maart vond de derde online CASA AISS expertmeeting plaats. Het thema van de bijeenkomst was ‘WHO-beweegrichtlijnen voor mensen met een beperking of chronische ziekte”. Drie verschillende experts deelden hun kennis en ervaring met zo’n 45 aanwezigen, van revalidatiearts en fysiotherapeut tot buurtsportcoach en student Sportkunde. Vervolgens reflecteerde rolstolrugbyer en ervaringsdeskundige Reda Haouam op de inhoud van de bijeenkomst en gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over dit thema.

Hidde van der Ploeg, universitair hoofddocent bij de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC, was betrokken bij de ontwikkeling van de WHO-beweegrichtlijnen die eind 2020 werden gelanceerd. Vanuit die rol presenteerde hij tijdens de expertmeeting de algemene beweegrichtlijnen voor volwassenen en volwassenen met een beperking. De inclusief geformuleerde richtlijnen schrijven voor dat volwassenen zouden moeten streven naar 150-300 minuten per week matig tot zwaar intensief bewegen (zoals wandelen, wheelen en fietsen). Er wordt aanbevolen te bewegen binnen de eigen mogelijkheden en voor het eerst wordt ook aanbevolen om waar mogelijk niet de hele dag stil te zitten. De kernboodschap vanuit de WHO is iets doen beter is dan niets doen en dat elke beweging telt.

Maar hoeveel moet iemand met een dwarslaesie bewegen om gezond en fit te worden? Mensen met een dwarslaesie bewegen in de praktijk door hun fysieke beperkingen minder dan mensen zonder dwarslaesie. Sonja de Groot, senior onderzoeker bij Reade, centrum voor revalidatie & reumatologie en universitair hoofddocent bij de afdeling Bewegingswetenschappen van de VU, maakt onderdeel uit van een internationaal onderzoeksteam dat bijeen is gebracht om de beweegrichtlijn voor mensen met een dwarslaesie beter op de kaart te krijgen. Ze legde uit hoe deze specifieke beweegrichtlijn tot stand is gekomen, hoe deze geschikt is gemaakt voor de doelgroep wat betreft duidelijke uitleg met heldere voorbeelden en illustraties en hoe deze uiteindelijk geïmplementeerd is in Nederland.

In aansluiting op het verhaal van Sonja presenteerde Dirk Hoevenaars, promovendus bij de afdeling Bewegingswetenschappen van de VU en Reade, centrum voor revalidatie & reumatologie, de uitkomsten van zijn onderzoek. Door datasets samen te voegen en te analyseren is meer inzicht verkregen in het effect van bewegen op de fitheid en gezondheid bij mensen met een dwarslaesie en wordt antwoord gegeven op de vraag of meer bewegen daadwerkelijk meer oplevert. De resultaten tonen aan dat een relatief korte wekelijkse inspanning (40 minuten) al voordelen laat zien op fitheid en dat een verdere toename in wekelijkse inspanning tevens een grotere toename in zowel fitheid als gezondheid laat zien. Kortom, de richtlijnen lijken te bewerkstelligen waarvoor ze ontwikkeld zijn.

Na afloop van de drie presentaties reflecteerde rolstoelrugbyer en ervaringsdeskundige Reda Haouam vanuit zijn perspectief op de inhoud van de bijeenkomst. Daarin onderstreept hij het belang van bewegen. Niet alleen omdat sporten heel leuk kan zijn, maar ook omdat sport een essentiële motivator kan zijn bij het ontwikkelen in het dwarslaesieleven wat betreft belastbaarheid, energie en handigheid in dagelijkse handelingen.

In de afsluitende discussie werd gesproken over de toepasbaarheid van de algemene- en meer aandoening specifieke richtlijnen en zaken waar de praktijkprofessional tegenaan loopt. Na afloop van de expertmeeting werd een factsheet gedeeld met een overzicht van de gegeven presentaties en handige websites en links rondom het thema sporthulpmiddelen.

Wilt u de expertmeeting terugkijken? Dan kan via deze link.

;