Het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) behartigt het aangepast sporten binnen het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS). CASA zet zich in om vragen uit de aangepaste sport- en leefstijlpraktijk te beantwoorden door middel van praktijkrelevant onderzoek en het bieden van wetenschappelijke ondersteuning. Dit onderzoek vindt veelal plaats in zogenaamde fieldlabs waar de praktijk, het onderzoek en het onderwijs samenkomen. De kernactiviteiten van CASA zijn het ontwikkelen van nieuwe kennis, het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktijkrelevante producten en adviezen en het uitvoeren en interpreteren van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde testprotocollen. CASA richt zich op twee kennisthema’s: Actieve leefstijl - vitaliteit en Competitie en prestatie.

CASA is zo georganiseerd dat praktijkvragen binnenkomen bij de programmamanager. Deze zet de vragen door naar een coördinerend hoogleraar en/of lector. Na inhoudelijke afstemming met de vragende partij wordt een palet aan mogelijke dienstverlening aangeboden, bestaande uit een combinatie van wetenschappelijke ondersteuning, praktijkgericht onderzoek en scholing. Bij het aanbieden van dit palet wordt gebruik gemaakt van de complementaire expertise die aanwezig is bij de verschillende AISS-partners. Er worden daarbij onderzoekers, studenten, professionals en docenten ingezet. 

 

;