De focus van CASA AISS ligt op twee pijlers: Actieve leefstijl – vitaliteit en Competitie en prestatie.

Op dit moment hebben mensen met fysieke beperkingen of chronische ziektes nog niet dezelfde kansen en mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen als mensen zonder beperking. Voor de Nederlandse situatie blijkt dit onder andere uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens deze monitor lag het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat wekelijks aan sport doet op 32 procent voor mensen met een fysieke beperking, 49 procent voor mensen met een chronische ziekte en 21 procent voor mensen met een fysieke beperking én een chronische ziekte. Ook voldoen mensen met een fysieke beperking en mensen met een fysieke beperking én een chronische ziekte minder vaak aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) dan mensen zonder beperking uit dezelfde leeftijdscategorie.

Dit is niet wenselijk omdat sport- en bewegen diverse gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Regelmatige fysieke activiteit  heeft een gunstig effect op de bloeddruk, cholesterolwaarden, botdichtheid en het cognitief en psychosociaal functioneren, en verlaagt het risico op diverse chronische ziektes, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes type 2, obesitas, borstkanker, colonkanker, depressie en osteoporose. Daarnaast heeft sport en bewegen bij veel fysieke beperkingen en chronische ziektes een gunstig effect op het beloop van de beperking of ziekte en de kwaliteit van leven.

Risico’s stapelen zich vaak op en comorbiditeit komt dan ook veel voor bij mensen met fysieke beperkingen of chronische ziektes. Generieke, populatiegerichte interventies bereiken deze groepen vaak niet goed en sluiten veelal onvoldoende aan bij de specifieke wensen en behoeften. Hierdoor kunnen gezondheidsverschillen groter worden. Daarom moet er ook aandacht zijn voor gerichte leefstijlinterventies voor deze groepen. Hier is vraag naar vanuit verschillende revalidatiecentra en ziekenhuizen en er worden ook al verschillende initiatieven genomen op dit gebied.

 

;