Wie zijn wij?

Het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) behartigt binnen het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) de wetenschap en de toepassing van kennis voor aangepast sporten.

CASA AISS is een netwerkorganisatie waarbinnen het Amsterdam UMC, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, Reade | revalidatie reumatologie, Topsport Amsterdam inclusief het Centrum voor Topsport & Onderwijs Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam samenwerken.

De CASA AISS stuurgroep is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen CASA AISS. Daarnaast kan CASA AISS zich beroepen op een netwerk bestaande uit ervaringsdeskundigen, experts en samenwerkingspartners.

;