Sporten met reuma in de regio

Looptijd: februari 2019 t/m december 2019

Internationale studies laten zien dat mensen met reumatische aandoeningen minder lichamelijk actief zijn en minder sporten, dan mensen zonder deze aandoeningen. Het is niet bekend welk percentage Nederlanders met een reumatische aandoening aan de beweegnormen voldoet of wekelijks sport. Op basis van cijfers over het beweeg- en sportgedrag van Nederlanders met chronische aandoeningen en eerder genoemde internationale studies, is de verwachting dat Nederlanders met een reumatische aandoening minder bewegen en sporten dan Nederlanders zonder reumatische aandoening.

ReumaNederland streeft naar een wereld waarin mensen met reumatische aandoeningen zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving. Een wereld waarin mensen met reumatische aandoeningen, ongeacht de leeftijd en fase van de ziekte, kunnen bewegen en sporten op maat. Want juist als je reuma hebt, is het belangrijk om in beweging te blijven.

Doelen

In opdracht van ReumaNederland voeren wij een onderzoek uit naar het sport- en beweeggedrag en het aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een reumatische aandoening in de regio Noord-Holland. Dit onderzoek heeft de volgende doelen:

  • Het in kaart brengen van het sport- en beweeggedrag van Nederlanders met reumatische aandoeningen.
  • Het in kaart brengen van factoren die het sport- en beweeggedrag van Nederlanders met reumatische aandoeningen beïnvloeden.
  • Inventariseren welke sport- en beweegaanbieders in de provincie Noord-Holland activiteiten aanbieden die geschikt zijn voor mensen met reumatische aandoeningen.
  • Inventariseren hoe de vraag en het aanbod op het gebied van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met reumatische aandoeningen op elkaar kunnen worden afgestemd.

Methode

  • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder mensen met artrose, ontstekingsreuma (zoals reumatoïde artritis) en fibromyalgie.
  • Kwalitatief onderzoek onder relevante stakeholders, zoals sport- en beweegconsulenten ‘aangepast sporten’ en portefeuillehouders ‘sport en bewegen’ bij reumapatiëntenverenigingen in de regio Noord-Holland.

Neem voor meer informatie contact op met Guus Rougoor, docent-onderzoeker bij Hogeschool Inholland.

;