MATCH: Monitoring athletes, trainers, coaches and health professionals

In Nederland lopen sporters jaarlijks 3,7 miljoen blessures op, waarvoor in 1,4 miljoen
gevallen medische behandeling gezocht wordt. Sportfysiotherapeuten, sportartsen en trainers willen het aantal sportblessures reduceren. Echter, tot op heden lukt dat onvoldoende. In het MATCH project staat het verbeteren van de begeleiding van recreatieve en topsporters centraal.

Het onderzoeksteam

De coördinatie van het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat Sportzorg. Lector Janine Stubbe is hoofdonderzoeker. 

De volgende organisaties zijn bij het project betrokken: Vereniging voor Sportgeneeskunde, Nederlands Paramedisch Instituut, NLcoach, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg, CTO Amsterdam, De Sportartsen Groep, ManualFysion, TNO, Hanzehogeschool Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen en VU Medisch Centrum. Het project wordt gefinancierd door een SIA RAAK Publiek subsidie.

Meer informatie: Janine Stubbe, j.stubbe@hva.nl

Doel onderzoek 

Doel van dit project is het verbeteren van de (para)medische begeleiding van recreatieve en topsporters door kennis te ontwikkelen rondom de volgende drie thema’s.

  1. vroegsignalering van geleidelijk ontstane blessures

  2. Return To Play (vrij vertaald: terugkeer in de sport na een blessure)

  3. multidisciplinaire begeleiding van sporters 

Methode 

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier werkpakketten.

1.1 Ontwikkelen van het registratiesysteem
Aan de hand van literatuuronderzoek en interviews met professionals wordt inzicht verkregen in welke variabelen tijdens het project geregistreerd moeten worden.

1.2 Registreren van gegevens over sporters
Gedurende één jaar worden gegevens geregistreerd van sporters van het CTO Amsterdam en sporters (zowel recreatieve sporters als topsporters) die behandeld worden door sportartsen en sportfysiotherapeuten.

1.3 Analyseren van gegevens
De data ingevoerd door sportartsen, sportfysiotherapeuten, coaches en sporters worden aan elkaar gekoppeld en geanalyseerd.

1.4 Opstellen van een sportmedisch protocol
Na de registratieperiode vindt overleg plaats tussen de coaches, sportartsen, sportfysiotherapeuten en sporters om aan de hand van de in de voorgaande werkpakketten ontwikkelde kennis te komen tot een sportmedisch protocol binnen het CTO Amsterdam.

Resultaten

Het project beoogt de volgende projectresultaten: 

  1. Een online registratiesysteem om geleidelijk ontstane sportblessures bij sporters te herkennen en om te bepalen wanneer een geblesseerde sporter weer training- of wedstrijdfit is.

  2. Een sportmedisch protocol dat de stappen beschrijft om te komen tot multidisciplinaire samenwerking. 

;