Dr. Mathijs Hofmijster

Lector Innovatie in Sportprestatie HvA / universitair docent VU

Mathijs Hofmijster studeerde in 2004 af in Bewegingswetenschappen aan de VU. In 2006 begon hij als post-doc bij de VU en werd vanuit de universiteit één dag per week gedetacheerd als embedded scientist bij de Nederlandse roeibond (de KNRB). In 2009 promoveerde hij op ‘Mechanica en energetica van het roeien’. Na zijn promotie werkte Mathijs vanuit de VU tot 2012 aan een project voor InnoSport, gericht op het ontwikkelen van sensortechnieken in het roeien. Momenteel werkt Mathijs drie dagen per week als universitair docent aan de VU. In zijn functie als Lector Innovatie in Sportprestatie participeert Mathijs samen met andere instituten in drie onderzoeksprojecten. Mathijs is hoofdaanvrager en projectleider van het onderzoek ‘Smartview through glass’. Daarnaast is hij co-auteur van de onderzoeken ‘Optimalisatie van trainingsstrategieën’ en ‘Optimalisatie van voortstuwing door en over water’. Mathijs roeit sinds zijn tiende, later gevolgd door een coachcarrière. Hij heeft een grote passie voor cyclische duursporten én een sterke wens om de wetenschap te verbinden aan de sportpraktijk.

Onderzoeksgebieden

Mechanica energetic Feedbacksystemen Roeien

Projecten

Van Meten Naar Weten

Rugpijnvrij Roeien

Optimalisatie van voortstuwing door en over water

Real-time feedback voor een betere schaatsprestatie

Links

Lectoraat Innovatie in Sportprestatie

Vrije Universiteit

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;