Drs. Thom Terwee

Manager Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO Amsterdam) & lid managementteam Faculteit Bewegen Sport en Voeding HvA

Thom Terwee (1975) studeerde Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en studeerde af binnen het thema talentontwikkeling. Zijn passie voor het (door)ontwikkelen van talenten in mensen komt het best tot zijn recht in samenwerking met (sport)professionals. Thom heeft een sterke voorkeur voor strategische toekomstperspectieven maar realiseert zich goed dat teams en medewerkers structuur en aandacht nodig hebben. Als manager binnen de Faculteit Bewegen Sport en Voeding van de HvA bouwt Thom mee aan een ecosysteem waarbinnen sport en bewegen een centrale plek in een samenleving heeft. Onder andere door goed bewegingsonderwijs te organiseren, meer bewegen in en om de school vorm te geven, de inrichting van de openbare ruimte te beïnvloeden en door het opleiden van sporttrainers/-coaches en sportbestuurders. Dit doen we binnen FBSV niet alleen door goed onderwijs te verzorgen maar ook door intensief samen te werken met onderzoek en door middel van het vormgeven van leertrajecten voor professionals (Leven Lang Ontwikkelen).

Onderzoeksgebieden

Bewegingsonderwijs Sport & onderwijs Topsportontwikkeling Talentontwikkeling
©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;