Prof. dr. Evert Verhagen

Hoogleraar Epidemiologie van sport, bewegen en gezondheid - VUmc

Evert Verhagen (1976) studeerde Bewegingswetenschappen aan de VU. Hij promoveerde in 2004 bij VUmc op onderzoek naar de preventie van enkelverstuikingen bij volleyballers. Verhagen doet onderzoek naar letsels binnen sport en bewegen. Zijn werk richt zich op zowel de ontwikkeling, evaluatie als implementatie van preventieve maatregelen binnen de breedte- en topsport. De sociale impact van letsels is aanzienlijk en letsels treffen primair de grote groep amateursporters in Nederland. Zijn pionierend werk op dit gebied heeft in grote mate bijgedragen aan het terugdringen van het blessureprobleem in Nederland.

Onderzoeksgebieden

epidemiologie blessurepreventie blessuremonitoring

Projecten

MATCH: Monitoring athletes, trainers, coaches and health professionals

GRIP: GRoin Injury Prevention study

Ankles Back in Control

Links

Research Gate

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;