24 onderzoeksprojecten RAAK-publiek gehonoreerd

Regieorgaan SIA financiert 24 onderzoeksprojecten van hogescholen binnen de regeling RAAK-publiek. In totaal zijn 62 projectvoorstellen voor de ronde 2016 ingediend. Daarmee is het honoreringspercentage bijna 40%. Met de regeling RAAK-publiek bevordert het Regieorgaan SIA de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector. Het beschikbare budget voor deze call was € 7,2 miljoen en per RAAK-publiek project kon maximaal € 300.000,- worden aangevraagd. Hieronder een lijst met de gehonoreerde projecten.

Lees meer op de website van RAAK-Sia.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;