Aantal rugby-ongevallen vermindert door trainingsprogramma

Preventieprogramma BokSmart draagt bij aan het terugdringen van rugby-ongevallen in Zuid-Afrika. James Brown, gezondheidswetenschapper in Zuid-Afrika, promoveerde begin dit jaar in Kaapstad op dit onderzoek naar preventie van rugby-ongevallen. Het onderzoek valt onder het Desmond Tutu-programma waaraan VUmc deelneemt. Brown promoveert op 9 april ook bij VUmc.

In Zuid-Afrika is rugby een zeer populaire sport, maar de sport is echter niet zonder risico’s. Er gebeuren soms ernstige ongevallen, met dwarslaesies tot gevolg en soms zelfs met een dodelijke afloop. In opdracht van de Zuid-Afrikaanse rugbybond ontwikkelde Brown, zelf ook rugbyer, BokSmart. Dit is een preventieprogramma dat spelers en coaches bewuster moet maken van de gevaren van de sport. De focus ligt hierbij op veilig sporten en het ontwikkelen van meer bewustzijn omtrent de onveiligheid van de sport. “Geïnformeerd zijn over veiliger spelgedrag is een belangrijke schakel om ongevallen bij rugby te verminderen”, aldus Brown.

Het originele preventieprogramma komt uit Nieuw Zeeland en heette daar RugbySmart. Het programma BokSmart is aangepast aan de Zuid-Afrikaanse situatie. De naam is deels afgeleid van de Zuid Afrikaanse ploeg Springboks.

Veel aandacht voor het voorkomen van ongelukken 

Spelers en coaches werden tijdens het programma getraind. Hierbij was er veel aandacht voor ieders verantwoordelijkheid bij het voorkomen van ongelukken. Brown concludeert dat door het gebruik van mondbescherming, het doen van een cooling-down en veiliger tackelen het aantal ongevallen verminderde. Ook het afremmen van alcoholgebruik buiten de sport leidt tot minder blessures tijdens het spel. “BokSmart liet de nodige verbeteringen zien, maar het dragen van bijvoorbeeld mondbescherming kan nog vaker gedaan worden. Over een aantal jaar kunnen we pas echt meten wat de invoering van deze gedragsveranderingen in de rugbysport heeft opgeleverd.”

Ook in Nederland wordt rugby gespeeld en het is hier een sterk groeiende sport. Op basis van het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL is bekend dat er in Nederland jaarlijks circa 1.000 rugbyblessures worden behandeld op de spoedeisende hulp.

Kijk hier voor meer informatie over het Desmond Tutu Training Programma

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;