AISS Awards 2020 uitgereikt!

In het voorjaar van 2020 werden een aantal proefschriften en master thesis voorgelegd aan he bestuur van ‘Amsterdam Instituut of Sport Science’ ter beoordeling voor de jaarlijkse ‘AISS award’. Beter laat dan nooit, zijn deze nu uitgereikt.

Proefschriftprijs

Rob Langhout

The complexity of groin injury; In search of the injury mechanism

Dit proefschrift beschrijft de reden van het chronische karakter van liesblessures en hoe fysiotherapeuten en sportartsen curatief en preventief kunnen bijdragen aan vermindering van de incidentie en prevalentie. Voor het eerst wordt aangetoond dat liespijn de meest voorkomende non-timeloss blessure is bij Nederlandse amateur vrouwenvoetballers, waarbij de helft van de blessures in het seizoen daarop recidiveert. De oorzaak voor dit verhoogde risico is gelegen in de veranderde techniek (biomechanica) van de voetbaltrap door ernstige, oude blessures van de onderste extremiteiten en verminderde flexibiliteit van de backswing en bekkenkanteling. De verslechterde traptechniek vormt het liesblessure-mechanisme waarbij met meer activiteit van de heupflexoren wordt geschoten. Het proefschrift beschrijft voorts twee nieuwe, betrouwbare onderzoekstesten en een behandeltechniek van de adductoren waardoor 80% van de voetballers met adductor-gerelateerde liespijn binnen twee weken weer in staat is een wedstrijd te spelen.

Volgens de referenten: Dit proefschrift behandelt een belangrijk probleem en is gebaseerd op een uitgebreide database en mooi van vormgegeven. De publicaties over het onderzoek zijn talrijker en gevarieerder voor wat betreft de aard van de publicatie en het type tijdschrift.

Master thesis award 

Marit van Dijk

Relation between performance and entry state during a swimming start of well-trained swimmer 

Nederlandse zwemmers maken over het algemeen het verschil in het begin van hun race, de start. Echter is mechanisch onderbouwd onderzoek hiernaar nog nauwelijks gedaan. Since 2017 heeft de Nederlandse zwembond beschikking over een startblok welke de krachten van de zwemmer op het blok kan meten in drie richtingen. Echter, is over de gewenste uitkomst van de blokfase weinig bekend waardoor optimaliseren nog niet mogelijk was. Deze scriptie is, naar ons weten, het eerste onderzoek welke een uitkomstcriterium voor de blokfase definieert onafhankelijk van andere fasen tijdens de start. Deze scriptie legt daarmee de basis voor het mechanisch onderzoek en de optimalisatie van de blokfase.

Volgens de referenten: Marit van Dijk heeft uitstekend werk geleverd in haar masterscriptie/-onderzoekstage dat beoordeeld is op CL-niveau!

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;