Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) in top drie van Nederlandse Sportinnovator centra

Het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) is door het Topteam Sport aangewezen als een van de drie centrale Sportinnovator centra van Nederland. AISS is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), het VU medisch centrum (VUmc), de Universiteit van Amsterdam (UvA), het Academisch Medisch Centrum (AMC) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het AISS krijgt 225 duizend euro voor een periode van drie jaar om samen met de twee andere centra een voortrekkersrol te vervullen in de ontwikkeling van een nationaal Sportinnovator ecosysteem.

Het AISS werkt nauw samen met sportorganisaties en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam en biedt unieke mogelijkheden om de meerwaarde van sport en bewegen in al haar facetten te onderzoeken. Jacomine Ravensbergen, decaan Faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam: “Er zijn nu twaalf Amsterdamse sport field labs ingericht voor onderzoek onder verschillende sporten. Zij bieden een inspirerende omgeving en state-of-the-art test- en meetfaciliteiten voor sporters en coaches, voor innovatief sportonderzoek en voor het uittesten van nieuwe producten en diensten”. Het AISS draagt actief bij aan de maatschappelijke en economische impact van de resultaten via opleidingen, nascholingen, het stimuleren van ondernemerschap en het opstarten en ondersteunen van start-ups.

Topteam Sport en Sportinnovator centra
Eind 2014 is door de minister van VWS het Topteam Sport opgericht om de Kennis- en innovatieagenda sport voor de komende jaren op te stellen. Hieronder valt o.a. het toekennen van het Sportinnovator keurmerk. Een organisatie krijgt dit keurmerk als het onderzoek, bedrijfsleven, overheden én sport effectief weet samen te brengen. Het Topteam Sport wil met een beperkt aantal Sportinnovator centra gaan werken aan de vorming van een nationaal Sportinnovator ecosysteem.

Nationaal sportinnovatiesysteem 
Naast het AISS zijn ook InnoSportlab Papendal, Arnhem en InnoSportlab De Tongelreep, Eindhoven aangemerkt als Sportinnovator centrum. De komende jaren wordt gefaseerd toegewerkt naar een netwerk van meerdere hoogwaardige centra waarbinnen kennis, technologie, resultaten en data worden gedeeld met als doel innovaties op het terrein van sport en bewegen te realiseren. De drie gehonoreerde Sportinnovator centra hebben een leidende rol bij de ontwikkeling van dit ecosysteem. Voor de realisatie ervan krijgen zij elk 75 duizend euro per jaar voor een periode van drie jaar. Peter Beek, decaan van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU: “De erkenning van het AISS als Sportinnovator centrum is een bewijs van de kracht van de samenwerking van de kennisinstellingen uit Amsterdam op het gebied van sport en bewegen en de betekenis daarvan voor zowel de regio Amsterdam als voor Nederland.”

Winnen door kennis te delen
De geselecteerde topsport centra spelen ook een belangrijke rol bij de kennisoverdracht aan de sportsector, het onderwijs en andere relevante partijen. Naast de centra in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven zijn er nog drie andere organisaties geselecteerd die de potentie hebben zich te ontwikkelen tot volwaardig Sportinnovator centra. Zij worden in deze ontwikkeling gesteund door de drie leidende centra en krijgen elk 25 duizend euro per jaar voor een periode van drie jaar. De verworven erkenning zal leiden tot verdere ontplooiing van de samenwerking en een aanzuigende werking hebben op sport en bedrijfsleven. De stad Amsterdam blijft deze ontwikkeling ondersteunen. “Deze toekenning is ook een verdere versterking van ons profiel op het terrein van de sportgeneeskunde, in lijn met onze erkenning als IOC expertisecentrum voor blessurepreventie en gezondheidsbevordering voor sporters“ aldus Willem van Mechelen, hoogleraar sociale geneeskunde VUmc en co-directeur van onderzoeksinstituut EMGO+.

Voor meer informatie en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Neal Damen van het AISS via n.l.damen@hva.nl of 06-21158553

 

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;