Doorontwikkeling beweegbaan voor gezonde jeugd

Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) aangegaan om een gevalideerde screeningstest te ontwikkelen, gericht op talentontwikkeling in de sport. Een van de onderdelen is het doorontwikkelen van de ‘beweegbaan’. Dit is een betrouwbare toets die nu al wordt gebruikt om de beweegvaardigheid van basisschoolleerlingen te testen en te onderzoeken of zij zich naar verwachting ontwikkelen. De beweegbaan is ontwikkeld door Athletic Skills Model (ASM), in samenwerking met de Afdeling Bewegingswetenschappen van de VU en de Haagse Hogeschool.

Gezonde stad

Wethouder Peeters: ‘De verdere ontwikkeling van de beweegbaan is belangrijk voor Almere. Met deze beweegtoets krijgen we inzicht in de beweegvaardigheid van onze kinderen. Als we in kaart hebben waar een kind goed in is en welke specifieke vaardigheden een kind kan verbeteren, kunnen we gericht acties ondernemen. Het is een goed hulpmiddel om bewegingsarmoede tegen te gaan. Jeugd die goed kan bewegen én een gezond gewicht heeft, draagt bij aan de gezonde stad die we willen zijn.’


Verbeteren van beweegvaardigheden

Het AKT gaat ervan uit dat door onderzoek en de doorontwikkeling van de beweegbaan het straks mogelijk is om specifiek aan te geven hoe een kind op elke beweegvaardigheid scoort. Bijvoorbeeld: goed in balsporten maar een minder goed evenwicht. Het is de bedoeling dat het onderwijs, de breedtesport en de topsport met deze specifieke informatie gericht programma’s kunnen opzetten om de beweegvaardigheden van kinderen te verbeteren. Daarmee wordt de beweegbaan direct een tool binnen talentontwikkelingsprogramma’s. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de Almeerse Scholengroep (ASG). Om de eerste onderzoeksgegevens te verzamelen zullen tijdens een speciale sportdag 1.500 kinderen worden getest. Eerder zijn, in samenwerking met Jongeren op Gezond Gewicht Almere, ongeveer 250 Almeerse leerlingen getest.
 

Lectoraat Perceptueel Motorische Talentontwikkeling HvA

Het onderzoek wordt begeleid door Prof. dr. Geert Savelsbergh binnen het Lectoraat Perceptueel Motorische Talentontwikkeling van de HvA. Dit lectoraat richt zich enerzijds op toegepast onderzoek betreffende talentontwikkeling in de sport onder 4 tot 20-jarigen van uiteenlopend niveau. Anderzijds focust het lectoraat op de verbetering van sportprestaties door de optimalisering van trainings- en leerstrategieën. Het wetenschappelijke praktijkonderzoek binnen het lectoraat vindt vooral plaats binnen de zogenoemde field labs van het Amsterdam Institute of Sport Science ( AISS), een van de drie zojuist erkende centrale Sportinnovator Centra. Het expertisecentrum van AKT op het Olympiacomplex in Almere Poort is als een van de field labs aangehaakt bij het AISS.
 

Over het AKT

Het AKT is opgericht door de gemeente Almere met ondersteuning van de provincie Flevoland. Het AKT is een expertisecentrum op het gebied van talentontwikkeling in de sport. Dit doet zij door kennis te ontwikkelen, te verzamelen en te verspreiden. Het AKT staat in verbinding met de topsport, breedtesport en het bewegingsonderwijs. Het gezamenlijke doel is om bewegingsarmoede tegen te gaan en kinderen te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalenten, ieder op zijn eigen beweegniveau.  Om dit te bereiken wordt binnen het AKT samengewerkt met ASM. ASM werkt aan veelzijdig bewegen. Door veelzijdig te bewegen gaan mensen  beter bewegen, zijn er minder blessures, wordt talent eerder herkend en krijgen kinderen meer plezier in bewegen. 

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;