Drie projecten gehonoreerd binnen de call Data-driven research on Sports & Healthy Living

Binnen de financieringsronde Data-driven research on Sports & Healthy Living zijn drie onderzoeksvoorstellen goedgekeurd. Consortia bestaande uit Nederlandse en Braziliaanse onderzoekers konden financiering aanvragen voor multidisciplinair, fundamenteel en praktijkgericht, data-gedreven onderzoek op het gebied van sport en gezond leven. In deze ronde was 1,5 miljoen euro (NWO) , 500.000 euro (NRPO-SIA) en maximaal 2 miljoen euro (gebaseerd op een gelijkwaardige matching per voorstel) van FAPESP (Brazilië) beschikbaar voor deze interdisciplinaire samenwerkingsprojecten.

Lees verder op de website van NWO

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;