Een jaar ASM bij het AKT!

Het afgelopen jaar is er met de unieke samenwerking tussen het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en het Athletic Skills Model (ASM) hard gewerkt aan het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen in Almere via de weg van een veelzijdige motorische ontwikkeling. Een mooi moment dus om terug te kijken naar de behaalde resultaten. De eerste reacties: het is gewoon hartstikke leuk om te doen!

Samenwerking en verbinding

In het bewegingsonderwijs, bij de sportverenigingen en de regionale trainingscentra (RTC) van Almere is het ASM enthousiast ontvangen. Bij het RTC windsurfen / windsurf vereniging Almere Centraal hebben ze zelfs een compleet zomer en winterprogramma opgezet, waarin het ASM is opgenomen. Bij windsurfen is bijvoorbeeld ruimtelijke oriëntatie heel belangrijk. In het water ben je constant bezig met je koers, windrichting en je tegenstander. In de wintermaanden kan er alleen niet in het water getraind worden. Bij het RTC windsurfen/windsurfvereniging Almere Centraal hebben ze daarom bedacht om in deze periode een gymzaal in Almere Haven te gebruiken. Hier gaan ze bijvoorbeeld basketballen, drie tegen drie in een kleine ruimte. Een fantastische manier om toch de ruimtelijke oriëntatie te trainen. Dit is slechts een klein voorbeeld van een samenwerking waarbij we een enorme bewustwording zien als het gaat om veelzijdig bewegen.

Gewoon doen en het ervaren

In het Almeerse badminton, triatlon en schermen heeft het ASM inmiddels een vaste plek gekregen in de beweegprogramma’s. Bij andere verenigingen wordt het ASM minder snel opgenomen. Hoewel zij het ASM enthousiast ontvangen blijkt het toepassen ervan in de praktijk soms een uitdaging. Sinds een aantal maanden is daarom Jorick Hendriksen het AKT-team komen versterken. Jorick helpt namens het ASM de verenigingen bij de implementatie. Door het aanbieden van workshops en lezingen worden concrete handvatten gegeven met als doel kaders te scheppen voor de trainers waarbinnen zij het ASM kunnen toepassen. Hierbij wordt ingezet op oefenstof, materiaalkennis en slim gebruik maken van de omgeving, maar de beste methode om te leren werken met het ASM is om het gewoon te doen en te ervaren.

Lekker bewegen na schooltijd

Van de Almeerse Scholen Gemeenschap zijn er 15 vakdocenten opgeleid in het toepassen van het ASM. Zij bieden in Almere extra sport en beweeglessen aan voor na schooltijd. Deze sporturen ondersteunen kinderen in de ontwikkeling van hun sport en/of begeleiden kinderen naar de sport van hun keuze. Inmiddels bewegen er 570 kinderen mee tijdens deze extra sporturen, elk op hun eigen niveau en op verschillende plekken in Almere. Voor de echte beweegtalenten is er zelfs de ASM Academie opgericht; een speciaal geschreven beweegprogramma voor talentvolle bewegers in groep 5 t/m 8.

Almere en ASM: een goede combinatie!

In Almere is, in samenwerking met de provincie Flevoland, het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) opgericht. Vanuit het AKT wordt gewerkt aan het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen via een veelzijdige ontwikkeling van jeugd. De ontwikkeling van goede motorische vaardigheden wordt gezien  als de basis voor talentontwikkeling, in de topsport en in de breedtesport. Het doel is om kinderen en jongeren te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalenten, ieder op zijn eigen beweegniveau. Dit gebeurt samen met heel veel samenwerkingspartners, waaronder het basis- en voortgezet onderwijs, de sportverenigingen / Regionale Talent Centra (RTC) in Almere, het ROC van Flevoland, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en Topsport Flevoland. Landelijk partners zijn het Kenniscentrum Sport, het ministerie van VWS en NOC*NSF.

‘Binnen het AKT maken we gebruik van verschillende methoden en modellen, waaronder het Athletic Skills Model (ASM), onze Haarlemmerolie’, aldus Martijn Postuma (projectleider AKT). Het ASM helpt met haar opleidingen (workshop, basiscursus en instructeursopleiding) voor een vertaling naar concrete handvatten voor verenigingstrainers, RTC-coaches en vakdocenten. Daarnaast is ASM betrokken bij de sportieve inrichting van openbare ruimte, omdat jeugd ook daar zijn talent kan ontwikkelen.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;