Fysiek actieve kinderen zijn sneller op de MQ Scan

door: Iris van Gestel 8 mei 2018

Het is tegenwoordig common sense dat fysieke activiteit belangrijk is in het leven van kinderen. Veel beweegprogramma’s en -activiteiten worden regionaal en nationaal georganiseerd om te zorgen dat kinderen fysiek actief zijn en blijven. Gerelateerd aan de fysieke activiteit van kinderen zijn de fundamentele bewegingsvaardigheden die het Athletic Skills Model (ASM) de Basic Movement Skills (BMS) noemt. Deze BMS zijn van groot belang voor de motorische ontwikkeling. De BMS zijn belangrijk omdat ze de basis vormen om contextspecifieke en specifieke sport- en spelvaardigheden effectief te kunnen gebruiken en in te zetten bij bewegingsactiviteiten. Het worden ook wel grondvormen van bewegen genoemd. Deze BMS zijn niet alleen gerelateerd aan de fysieke activiteit gedurende de kinderjaren, maar hebben ook een voorspellende waarde voor de fysieke activiteit in de toekomst. Het idee is dat kinderen die deze BMS leren te beheersen in de toekomst meer fysiek actief zijn in vergelijking met kinderen die de BMS in mindere mate beheersen. 

Klik hier om verder te lezen

Bron: Sport Knowhow XL

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;