Gebruik van sportapps het hoogst bij hardlopers

Hardlopers maken het meest gebruik van sportapps. Bij wandelaars ligt het gebruik een stuk lager. Sporters gebruiken apps voornamelijk om inzicht te krijgen in hun eigen prestaties. Dat zijn belangrijke uitkomsten van het onderzoeksproject ‘Voor iedereen een app’.

Voor het onderzoekproject ‘ Voor iedereen een app?’ werd via online enquêtes bij diverse sportevenementen in Amsterdam en Alkmaar de ervaringen met sportapps onder hardlopers, wandelaars en fietsers onderzocht. De respondenten beantwoordden vragen over het gebruik van sportapps, hun tevredenheid en verwachtingen.

Belangrijkste uitkomsten

  • Het gebruik van een sportapp varieert van 32-44% bij wandelaars tot 63% bij fietsers en 75% bij hardlopers.
  • De meest gebruikte apps zijn Runkeeper voor hardlopen (23-35%) en wandelen (23-26%).  Bij fietsers (61%) is dit Strava.
  • Voor alle sporters is de meest genoemde reden om een sportapp te gebruiken het bijhouden en inzicht krijgen in prestaties, waarbij hardlopers (95%) en fietsers (93%) dit vaker aangaven dan wandelaars (85%).
  • Een grote groep sporters is (zeer) tevreden over de sportapp die ze gebruiken waarbij fietsers, (93%) en hardlopers (92%) meer tevreden lijken dan wandelaars (82%).

Sportevenementen uit het onderzoek

De lectoraten ‘Kracht van Sport’ en ‘Topsport en Onderwijs’ (Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool InHolland) werken sinds 2014 samen met Le Champion op het gebied van onderzoek naar sportevenementen. In het kader van het RAAK-SIA project ‘Voor iedereen een app?!’ onderzochten zij het gebruik van sportapps onder hardlopers, wandelaars en fietsers.

Ga voor de resultaten van de verschillende onderzoeken naar http://www.hva.nl/kc-bsv/gedeelde-content/lectoraten/lectoraat-kracht-van-sport/publicaties/publicaties.html

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;