Hoe goed kun jij tegen de hitte?

Doe mee aan Olympisch onderzoek en volg een unieke hittetraining

Het kon weleens warm worden tijdens de Olympische Spelen in Tokyo 2020.

Be­we­gings­we­ten­schap­pers van de VU doen een stu­die naar het ef­fect van een spe­ci­a­le hit­te­trai­ning op de pres­ta­ties in dit kli­maat. En daar kun jij dit voor­jaar aan mee­doen! De Ne­der­land­se Olym­piërs kun­nen van deze re­sul­ta­ten pro­fi­te­ren en toe­pas­sen in de prak­tijk. 

Ben je re­de­lijk tot goed ge­traind, man of vrouw en niet ouder dan 40? Dan kun je een uniek hit­te­test- en trai­nings­pro­gram­ma op de VU vol­gen, be­staan­de uit een in­ta­ke en 15-20 hit­te­trai­nin­gen in een hit­te­ka­mer. Ook al train je zelf mee­st­al in Ne­der­land, waar het (nog) niet zo heet is: stu­dies tonen aan dat ook je pres­ta­ties in een niet-ex­tre­me tem­pe­ra­tuur ver­be­te­ren. 

Deel­ne­men? Meer in­for­ma­tie bij Puck Al­ke­ma­de via Puck.​Alkemade@​vu.​nl of 020-5984267. De hit­te­test- en trai­nings­pro­gram­ma vindt plaatst tus­sen 11 fe­bru­a­ri en 7 april. 
©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;