HvA-Onderzoeker ontvangt aanmoedigingsprijs Sport & Geneeskunde

HvA-onderzoeker Anne-Marie van Beijsterveldt heeft voor haar artikel over voetbalblessures de aanmoedigingsprijs Sport & Geneeskunde 2014 gewonnen voor jonge onderzoekers. Na publicatie in het tijdschrift Sport & Geneeskunde won Van Beijsterveldt een geldbedrag.

Voetbal is de meest beoefende sport ter wereld, maar ook een blessuregevoelige sport. Vooral knieblessures komen vaak voor bij voetballers. Toch is nog weinig bekend over hoe vaak knieblessures voorkomen bij Nederlandse prof- en amateurvoetballers, en wat de risicofactoren zijn voor het oplopen van een blessure.

HvA-onderzoeker Anne-Marie van Beijsterveldt verrichtte een grootschalig onderzoek naar blessures onder voetballers van de Nederlandse Eredivisie en de eerste klasse van het amateurvoetbal. Van Beijsterveldt volgde 673 prof- en amateurvoetballers tijdens het seizoen 2009-2010 en bracht alle blessures in kaart.

De blessure-incidentie (8 blessures per 1000 voetbaluren) blijkt erg hoog, het grootste aandeel daarin zijn knieblessures. Van Beijsterveldt legt uit: ‘Als een amateurteam van 20 spelers per week 4,5 uur voetbalt (2 trainingen en een wedstrijd) dan maken zij in ruim 11 weken samen 1000 sporturen. In die periode treden dan 8 blessures op.’

Strenger fluiten

Wat zijn de risicofactoren voor een knieblessure? Van Beijsterveldt kwam erachter dat knieblessures aanzienlijk vaker voorkomen tijdens wedstrijden dan tijdens trainingen. Middenvelders en verdedigers lopen daarbij veel vaker schade op aan de knie dan aanvallers en keepers. De meeste knieblessures ontstaan namelijk in duels tijdens wedstrijden.

geblesseerde-spelers.jpg

Van Beijsterveldt legt uit: ‘Het zou kunnen dat vaak niet gefloten wordt voor tackles waarbij de voetballer een knieblessure oploopt. Er wordt dan geen vrije trap uitgedeeld, terwijl dit misschien wel had moeten gebeuren.’ De regels aanscherpen kan dus helpen bij de preventie van blessures: ‘Wanneer de scheidsrechter strenger fluit, treden deze risicovolle situaties minder vaak op.’ Dit sluit aan bij Europees onderzoek, waaruit blijkt dat de blessure-incidentie in voetbal daalt als de regels stricter nageleefd worden.

Lange herstelperiode

Van Beijsterveldt hield ook bij hoe lang voetballers niet konden spelen door een blessure. Daaruit blijkt dat herstellen van een knieblessure veel langer duurt dan een andere blessure, namelijk 49 tegenover 29 dagen. Zo’n 30 procent van de voetballers geeft aan nog restklachten te hebben wanneer ze weer terugkeren op het sportveld. Van Beijsterveldt: ‘Dit betekent dat deze voetballers eigenlijk nog niet helemaal fit zijn.’ Dit heeft te maken met het spanningsveld tussen de paramedici en de trainer: een fysiotherapeut wil een speler langer laten herstellen, terwijl de trainer een speler niet kan missen voor de eerstvolgende wedstrijd. Van Beijsterveldt: ‘We moeten met elkaar in gesprek hierover gaan; daar valt veel winst te behalen. We kunnen dan richtlijnen ontwikkelen voor wanneer iemand weer fit genoeg is om het veld op te gaan.’

Meer informatie

Van de 673 gevolgde voetballers hebben in totaal 410 spelers samen 710 blessures opgelopen. De totale blessure-incidentie was 7,8 (blessures per 1000 voetbaluren). De incidentie tijdens trainingen bedroeg 3,3, terwijl deze tijdens wedstrijden 24,0 was.

Anne-Marie van Beijsterveldt schreef het artikel voor Sport en Geneeskunde samen met lector Sportzorg Janine Stubbe en onderzoekers E.T.W. van der Knaap, M.W.A. Jongert en F.J.G. Backx. Momenteel werken Anne-Marie van Beijsterveldt en Janine Stubbe aan een grootschalig onderzoek naar de preventie van liesblessures in het voetbal (GRIP).

Lees hier het wetenschappelijke artikel over voetbalblessures.

Bron: www.hva.nl

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;