IRIS maakt big data inzichtelijk voor topsporters

door: Leo Aquina | 28 juni 2018

"We kunnen de kans op succes mogelijk vergroten door efficiënter te trainen, maar niet zozeer door nog meer te trainen." Dennis van Kooij werkt als projectleider namens het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) aan IRIS. "Om efficiënter te trainen, wil de topsport meer inzicht krijgen in hun data. Daarom hebben we een framework gebouwd waarin alle data die relevant is om sporters te begeleiden naar een topprestatie worden samengebracht. Daarmee speelt AISS in op een behoefte bij de zwembond KNZB en de roeibond KNRB, die samen met een aantal andere partners nauw bij het project betrokken zijn.”

Klik hier om verder te lezen

Bron: Sport Knowhow XL

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;