Kennis over sport, bewegen en gezondheid gebundeld in het AISS

Op 7 juli 2017 is tijdens het EK 3x3 basketbal op het Museumplein in Amsterdam onder leiding van VU-voorzitter Jaap Winter een overeenkomst getekend tussen de VU, VUmc, UvA, AMC, HvA, InHolland, Topsport Amsterdam en Reade. De overeenkomst betreft een samenwerking van deze partijen binnen het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS), een kenniscentrum voor sport, bewegen en gezondheid. Deze samenwerking is de laatste jaren al in toenemende mate gerealiseerd, en wordt door de ondertekening van de overeenkomst geformaliseerd.

Prestatieverbetering en gezondheidsbevordering

Het AISS richt zich vooral op praktijkrelevant onderzoek naar prestatieverbetering bij topsport, recreatiesport en aangepast sporten, en naar de relatie tussen bewegen en gezondheid. Dit onderzoek vindt vooral plaats in zogenaamde field labs. Dit zijn fysieke locaties in ‘het veld’ met unieke test- en meetfaciliteiten waar top- en amateursporters, maar ook andere geïnteresseerden onderzocht en geadviseerd worden. Bij het onderzoek wordt ook samengewerkt met sportorganisaties en het bedrijfsleven.

Sportpoli en -kliniek

Het VUmc en AMC werken nauw samen op het gebied van blessurepreventie en behandeling. Deze samenwerking is door het IOC erkend en geaccrediteerd als één van de 9 wereldwijde ‘research centres of excellence’ op dit onderwerp. De kennis die binnen deze samenwerking wordt opgedaan komt direct ten goede aan de sporter in onder meer de topsportpoli van het AMC.

Een voorbeeld van een lopend AISS-project is het project “Van meten naar weten”. In dit project wordt door de VU, HVA, de roeibond, de zwembond en het bedrijfsleven nauw samengewerkt aan een dataplatform waar tijdens wedstrijden en trainingen verzamelde gegevens opgeslagen en geanalyseerd kunnen worden en de resultaten daarvan naar atleten, coaches en overige leden van begeleidingsteams terug te koppelen. Op basis daarvan kunnen trainingen bijgesteld en geoptimaliseerd worden.

Sportstad Amsterdam

Binnen het AISS wordt veel van dergelijk onderzoek met een direct belang voor de praktijk gerealiseerd, en verwacht mag worden dat de stad Amsterdam daarmee over een nationaal en internationaal vooraanstaand instituut beschikt en haar naam als sportstad waar maakt.

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;