'Kracht van Sport: De Verbinding' nu te downloaden

In navolging van de ‘Kracht van Sport’ lezingencyclus in het voorjaar van 2013 hebben wij besloten om ook de vijf lezingen van 2015 vast te leggen in een boekje. Dit omdat tijdens deze lezingencyclus, die inging op de verbindende kracht van sport, er veel prachtige beleidsverhalen en -inzichten werden verzorgd die het meer dan waard zijn om met (meerdere) geïnteresseerden te delen. Immers, rondom het begrip ‘Kracht van Sport’ bestaan veel verhalen. Deze verhalen worden met name in stand gehouden door de zogenaamde ‘believers’, enthousiastelingen die sport als oplossing zien voor elk probleem, maar die daarbij soms overenthousiast zijn. Deze houding is vervolgens weer koren op de molen van de ‘non-believers’ die sport zien als een onderwerp dat vooral thuishoort in de vrijetijdssector en niet overal aan de haren bijgesleept moet worden. Om het gesprek tussen deze doelgroepen goed en inhoudelijk te organiseren en vooral richting te geven, hebben de organisatoren van voorliggende lezingencyclus gemeend sport te moeten bekijken als het thema dat verschillende publieke domeinen met elkaar verbindt.

Met dit idee als basis raakten wij in gesprek met de netwerkorganisatie ‘Kracht van Sportevenementen’ met daarin vertegenwoordigd de vijf grote gemeenten, het ministerie van VWS, het NBTC en NOC*NSF. Deze netwerkorganisatie werd direct enthousiast wat betreft het format om vanuit de vijf grote gemeenten een inkijk te geven, rond een zelf gekozen onderwerp, waar het de verbindende kracht van sport binnen deze gemeente betrof. Zodoende werden de lezingen georganiseerd in respectievelijk Rotterdam, Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Om de bijeenkomsten een interactief karakter te geven werd elke gemeente door de organisatoren uitgedaagd te reageren op een lezing van een expert op het betreffende thema. De organisatie is erin geslaagd zeer deskundige experts uit te nodigen, maar ook om de wethouder Sport uit de betreffende stad te laten reageren op de presentatie van de expert, waarna tevens in alle gevallen een stevige discussie met de zaal ontstond. Als publiek zat de zaal vol met betrokken geïnteresseerden uit het gehele land en van diverse komaf en achtergrond.

Om in de verslaglegging zo min mogelijk te missen van hetgeen gezegd werd is ervoor gekozen aan elke stad een hoofdstuk in dit boekje te wijden. In die hoofdstukken is telkens zowel de presentatie van de expert als de argumentatie van de wethouder opgenomen. Daar waar mogelijk is tevens de discussie met elkaar en met de zaal toegevoegd. Wat ons betreft een zeer lezenswaardig boek. Zeker waar het gaat om inzicht te verkrijgen in de verbindende functie die sport binnen de grote gemeenten heeft en krijgt. Ons als organisatoren heeft het zeker ook een belangrijke inkijk gegeven in de dynamiek van het sportbeleid op (groot) stedelijk niveau, alsmede een nuancering bezorgd van de werkelijke kracht van sport daar waar het het politieke debat en politieke beleid betreft. Een goede spiegel derhalve voor ons als ‘believers’.

We wensen u wederom veel leesplezier,

Cees Vervoorn 
Lector Topsport en Onderwijs

Marije Baart de la Faille – Deutekom 
Lector Kracht van Sport

Vera Dekkers 
Hogeschool onderzoeker

Het boekje is te downloaden via de website van de HvA

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;