Lezingenreeks 2016: Kracht van Aangepaste Sport

Wat zijn de mogelijkheden om topsport te bedrijven als je in een rolstoel zit? Wat betekent sport voor jongeren met een gedragsstoornis? Hoe is het om te sporten als je doof of blind bent? Welke deuren opent sport voor mensen met een beperking? Wat is de kracht van aangepaste sport in de breedste zin van het woord?

Na ‘Kracht van Sport’ (2013), ‘Kracht van Sport: over de grens’ (2014) en ‘Kracht van Sport: de verbinding!’ (2015) is er dit voorjaar de lezingenreeks ‘Kracht van Aangepaste Sport’. De lezingen vinden plaats op woensdagavond, inloop vanaf 18.30 uur, aanvang 19.00 uur, afsluitend is er een borrel (vanaf 20.30 uur). Locatie is de Hogeschool van Amsterdam (Domein Bewegen, Sport en Voeding), Dr. Meurerlaan 8 in Amsterdam. Bijwonen van de lezingen is kosteloos, maar aanmelden is wel vereist.

Geïnteresseerd?

Wilt u zich aanmelden voor (een van) deze lezingen? Dat kan via de onderstaande link. Ben je student en wil je deelnemen aan het onderwijstraject (en eventueel de reis naar de Paralympische Spelen), maakt dit dan kenbaar door de vinkjes onderaan het aanmeldformulier. Voor meer informatie voor studenten klik hier.

Data en onderwerpen

16 maart (18:30-20:30) - Niet-aangeboren hersenletsel

Sprekers: Maaike Hibma (Ambulant begeleider bij Professionals in NAH), Edwin van der Sar Foundation (realiseert beweegprojecten voor mensen met hersenletsel) en Shanne Ebbeling (23 jaar, niet-aangeboren hersenletsel).

6 april (18:30-20:30) - Gedragsstoornissen 

Sprekers: Remo Mombarg (lector bewegingsonderwijs en motorisch leren aan de Hanzehogeschool Groningen, onderzocht kinderen met gedragsproblemen en sport) 
 en Arjan Pruim (docent binnen de context speciaal onderwijs aan de ALO, Hanzehogeschool Groningen).

20 april (18:30-20:30) - Lichamelijke beperking

Sprekers: André Cats (prestatiemanager Paralympische sporten en Chef de Mission Paralympische Spelen) en Gertjan van der Linden (bondscoach Nederlandse Basketball Bond en Basketball Experience NL).

18 mei (18:30-20:30) - Verstandelijke beperking

Sprekers: Erik de Winter (adjunct-directeur Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en Lize Weerdenburg (Special Olympics shorttrackster en National en Global Messenger).

8 juni (18:30-20:30) - Auditieve en visuele beperking                    

Sprekers: Henk van Aller (secretaris generaal International Blind Sports Federation), Frouke van Winsum (voorzitter Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond en oud-profzaalvoetbalster).

Elke lezing zal voorgezeten en begeleid worden door Marc de Hond. Daarnaast vindt op 11 april (15:00-18:00 uur) op de Haagse Hogeschool een symposium plaats met als titel 'Paralympische Road to Rio'. 

Partners 

De lezingenreeks wordt gerealiseerd vanuit de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Inholland in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Hanzehogeschool Groningen, Haagse Hogeschool en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen

  • Fonds Gehandicaptensport
  • Ministerie van VWS
  • NISB
  • Reade
  • Special Olympics
  • Cruyff Foundation
  • Esther Vergeer Foundation
  • NOC*NSF

Contact

Inschrijven? Dat kan via het inschrijfformulier. U wordt dan op de hoogte gehouden van de lezingenreeks en de inschrijving. Mocht meer willen of vragen hebben, neem dan contact op met Vera Dekkers via v.t.dekkers@hva.nl of 06-83202588. 

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;