Meer sportmedailles door de wetenschap

In de topsport is het verschil tussen wel of geen medaille vaak minder dan één procent. Kleine verbeteringen in prestaties kunnen dus grote gevolgen hebben. Innovatieve dataverzameling en de interpretatie daarvan dragen bij aan effectievere trainingsmethodes en het verhogen van trainingsrendement. Uiteindelijke doel: het verbeteren van prestaties door Nederlandse (top)sporters. Daarover ging de lectorale rede van Mathijs Hofmijster, lector Innovatie in Sportprestatie bij de HvA.

BETEKENISVOLLE DATA

De realiteit van de hedendaagse sportpraktijk leert dat sporters vaak niet nóg meer kunnen gaan trainen; prestatieverbetering moet men dus vooral zoeken in het verhogen van het trainingsrendement. Hofmijster: “We bereiken het meest door deel te nemen in - of samen te werken met - verschillende projecten die ingrijpen op de fysieke training of de techniektraining. Er is speciale aandacht voor het ‘vertalen’ van ruwe trainingsdata en wetenschappelijke kennis naar de eindgebruiker: de atleet of de coach. Deze concrete data geven sporters en coaches nieuwe inzichten en handvatten. Hierdoor blijven sporters en coaches betrokken bij de onderzoeksprogramma’s en ontstaan belangrijke interdisciplinaire discussies.”

TOEPASBARE RESULTATEN

Hofmijster en zijn onderzoeksteam proberen sportprestaties te verklaren met behulp van (bio-) mechanische en fysiologische kennis. De hulpvraag komt vaak rechtstreeks uit de (top-)sportwereld. Naast het feit dat experimenten leiden tot nieuwe kennis, producten en diensten, streeft het lectoraat naar het opleveren van directe en snelle toepassingen voor sporters.

SPECIALE POSITIE VOOR DE ROEISPORT

Het lectoraat Innovatie in Sportprestatie is gespecialiseerd in de mechanica en energetica van cyclische duursporten. Het roeien, ook een cyclische duursport, neemt een bijzondere plaats in binnen het lectoraat. Hofmijster: “Vanuit wetenschappelijk perspectief is roeien een interessante sport; het is een boeiend samenspel tussen techniek en fysiologie, waarbij zowel de coördinatie van de individuele atleet, als die van de atleten onderling optimaal moet zijn om tot een goede prestatie te komen.”

Met de roeisport is in de loop der jaren een intensieve samenwerkingsrelatie opgebouwd rond het toepassen van bewegingswetenschappelijke kennis in trainingen en wedstrijden. Zo denkt Hofmijster mee over het sportwetenschappelijk beleid van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) en levert hij een bijdrage aan de integrale ‘Beleidsvisie Toproeien’.

LECTORAAT INNOVATIE IN SPORTPRESTATIE

Het lectoraat Innovatie in Sportprestatie maakt deel uit van het Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding van de HvA. Inhoudelijk heeft het lectoraat haar grondslag bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Zowel de HvA, de VU als de KNRB hebben zich verbonden aan het Amsterdam Institute of Sport Sciences (AISS). Het lectoraat Innovatie in Sportprestatie bedient samen met de gelijktijdig opgerichte lectoraten ‘Leren en Presteren in Sport’ en ‘Perceptueel-motorische Talentontwikkeling’ relevante field labs van het AISS.

____________________________________________________________________________________

Op dinsdag 27 september hield dr. Mathijs Hofmijster zijn lectorale rede in het Kohnstammhuis HvA in Amsterdam. Bekijk de lectorale rede als webcollege (alleen voor HvA-medewerkers) of download de bijbehorende uitgave ‘Innovatie in Sportprestatie’.  Zie ook aiss.nl

©2015 Amsterdam Institute of Sport Science (AISS)
;